Vragen Wassenberg over het uitsteken van ogen bij levende vrou­we­lijke garnalen


Indiendatum: 7 okt. 2022

Vragen van het lid Wassenberg (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het uitsteken van ogen bij levende vrouwelijke garnalen

1. Kent u de aflevering van Keuringsdienst van Waarde over de kweekgarnaal? [1]

2. Wat was uw reactie op de beelden waarop te zien is dat bij levende vrouwelijke garnalen een oog wordt uitgestoken om de reproductie te stimuleren?

3. Klopt het dat garnalen met uitgestoken ogengedesoriënteerd raken en ernstig leed van de ingreep ondervinden? Zo nee, waarom niet?

4. Onderschrijft u de wetenschappelijke inzichten dat kreeftachtigen (crustaceae), waar garnalen onder vallen,bewustzijn hebben en pijn kunnen voelen, zoals het rapport van NVWA over de risico’s voor mens, dier en natuur in de visketen stelt? Zo nee, waarom niet? [2]

5. Bent u het ermee eens dat het uitsteken van de ogen van levende garnalen een buitengewoon barbaarse en dieronvriendelijke praktijk is? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u ondernemen om deze praktijk te stoppen?

6. Klopt het dat garnalen minder lang leven als gevolg van het wegbranden of het uitsteken van het oogsteeltje datde hormonen regelt?

7. Hoe is dierenwelzijn, en met name het wetenschappelijke inzicht dat aantoont dat kreeftachtigen bewustzijn hebben en pijn kunnen voelen, meegenomen in de strategische richtsnoeren voor de EU-aquacultuur? Indien deze inzichten niet zijn meegenomen, bent u bereid om in Europa te pleiten voor het recht doen aan deze inzichten? Zo nee, waarom niet?

8. Bent u het ermee eens dat het wegknippen of wegbranden van het oogsteeltje van de moedergarnaal gestopt moet worden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u ondernemen om dit te bewerkstellingen?

[1] https://www.npo3.nl/keuringsdi...

[2] https://www.nvwa.nl/documenten...