Vragen Wassenberg over het bericht dat boeren de school­klassen van de gemeente Bergen (Limburg) langsgaan met een misleidend stik­stof­verhaal


Indiendatum: 1 jul. 2022

Vragen van het lid Wassenberg (Partij voor de Dieren) aan de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs over het bericht dat boeren de schoolklassen van de gemeente Bergen (Limburg) langsgaan met een misleidend stikstofverhaal.

 1. Kent u het bericht ‘Boeren voor de klas om stikstofproblemen uit te leggen’?[1]
 2. Klopt het dat de betreffende boeren de kinderen hebben wijsgemaakt dat ze voortaan minder te eten zullen krijgen als de stikstofplannen van het kabinet worden uitgevoerd, zoals blijkt uit het interview met een van de leerlingen? Zo ja, erkent u dat dit een aantoonbaar voorbeeld van desinformatie is, waarmee kinderen onnodig bang worden gemaakt?
 3. Klopt het dat de betreffende boeren de kinderen hebben wijsgemaakt dat andere economische sectoren hun stikstofuitstoot niet zouden hoeven reduceren, zoals blijkt uit het gesprek met een van de leerlingen? Zo ja, erkent u dat dit eveneens een aantoonbaar voorbeeld van desinformatie is?
 4. Deelt u de mening dat het onacceptabel is wanneer basisscholen boeren vrij spel geven om kinderen een zeer eenzijdig en misleidend verhaal vol met desinformatie voor te schotelen? Zo nee, waarom niet?
 5. Hebben de boeren in de klas ook tekst en uitleg gegeven over de noodzaak van het reduceren van de stikstofuitstoot?
 6. Zijn de ouders van deze kinderen vooraf gewaarschuwd voor het bezoek van boeren op school, zodat ze hun kind bijvoorbeeld nog hadden kunnen voorbereiden op dit bezoek?
 7. Hebben de boeren in de klas ook tekst en uitleg gegeven over het belang van de natuur, en de schrikbarende staat waarin de Nederlandse natuur verkeert?
 8. Kent u de uitspraak van de betreffende melkveehoudster: “we geven ze wat dingen mee die ze thuis kunnen laten zien; dan kunnen ze er thuis over praten; en zo breidt die olievlek zich langzaam uit"?
 9. Wat is er precies aan deze leerlingen meegegeven om thuis over te praten?
 10. Zijn de gebruikte en meegegeven “lesmaterialen” op enige wijze door een neutrale partij gecheckt op waarheid of misleiding? Zo nee, waarom niet?
 11. Heeft u in beeld op welke scholen de boeren allemaal zijn langs geweest of nog willen gaan? Zo nee, waarom niet?
 12. Wat vindt u van de weinig professionele houding van de schooldirectrice die zegt “de andere zijde van het verhaal horen ze op het jeugdjournaal”?
 13. Erkent u dat kennelijk niet alle schooldirecteuren in staat of bereid zijn om deze misleidende invloeden te weren uit de schoolklas? Zo ja, hoe gaat u hier verandering in brengen? Zo nee, waarom niet?
 14. Welke stappen gaat u zetten om misleidende invloeden van sectoren als de agro-industrie, de luchtvaart en de fossiele industrie permanent te weren uit het onderwijs?
 15. Bent u bereid de Nederlandse scholen nog eens nadrukkelijk te wijzen op hun verantwoordelijkheid om leerlingen niet bloot te stellen aan misleiding?


[1] www.1limburg.nl/nieuws/1774318/boeren-voor-de-klas-om-stikstofproblemen-uit-te-leggen

Interessant voor jou

Vragen Wassenberg over het gebruik van dieren als actiemiddel bij boerendemonstraties

Lees verder

Vragen Vestering over bronnen waaruit blijkt dat mogelijk ook in Nederland bloed wordt afgenomen van drachtige paarden voor de productie van PMSG

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer