Vragen Wassenberg over een lek in het nucleaire gedeelte van kern­re­actor Doel 1


Indiendatum: mei 2018

Schriftelijke vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de staatssecretaris van Infrastructuur & Waterstaat naar aanleiding van een lek in het nucleaire gedeelte van kernreactor Doel 1.

  1. Kent u het bericht “Belgische kernreactor Doel 1 ligt stil tot oktober”, waaruit blijkt dat de reactor van de kerncentrale Doel 1 is stilgelegd vanwege een lek in het nucleaire gedeelte? [1]
  2. Kunt u aangeven wanneer u door de Belgische autoriteiten op de hoogte bent gebracht van deze lekkage en met welke risicobeoordeling? Bent u tevreden over de communicatie? Zo nee, waarom niet?
  3. Kunt u beoordelen of de Belgische autoriteiten adequaat hebben gereageerd op de lekkage? Zo ja, wat is uw oordeel? Zo nee, waarom niet?
  4. Kunt u uitsluiten dat Nederlandse burgers gevaar hebben gelopen? Zo ja, waarop baseert u dat? Zo nee, waarom niet?
  5. Kunt u aangeven of het lek te maken heeft met de ouderdom van de kerncentrale? Zo nee, waarom niet?
  6. Bent u bereid om u, in het belang van de veiligheid van inwoners en in het belang van het milieu, uit te spreken tegen de levensduurverlenging van de kerncentrales in Doel en Tihange? Zo nee, waarom niet?
  7. Bent u bereid deze vragen te beantwoorden vóór het Algemeen Overleg Nucleaire Veiligheid, dat plaats vindt op 17 mei 2018?

[1] https://nos.nl/artikel/2229419-belgische-kernreactor-doel-1-ligt-stil-tot-oktober.html

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer