Vervolg­vragen Wassenberg over het gelekte water uit kern­re­actor Doel 1 wat radio­actief kan zijn


Indiendatum: mei 2018

Vervolgvragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de staatssecretaris van Infrastructuur & Waterstaat over het gelekte water uit kernreactor Doel 1 wat radioactief kan zijn.

  1. Kent u het bericht “Meiler Doel 1: Wasser könnte radioaktiv sein”, waaruit blijkt dat het water dat vorige week is gelekt uit de Belgische kenrector Doel 1 radioactief kan zijn? [1]
  2. Wanneer bent u door de Belgische autoriteiten op de hoogte gebracht van dit nieuws?
  3. Zijn tegelijk ook de lokale autoriteiten op de hoogte gebracht? Zijn zij tevreden over hoe de communicatie heeft plaatsgevonden? Zo nee, waarom niet?
  4. Kunt u uitleggen waarom pas na een week in een Duitse krant is te lezen dat het gelekte water mogelijk radioactief is? Deelt u de mening dat dit niet bijdraagt aan het vertrouwen in de communicatie van de betreffende energiemaatschappij en de autoriteiten? Zo ja, wat kunt u hier zelf aan verbeteren? Zo nee, waarom niet?
  5. Ziet u redenen om na deze lekkage in de kenreactor de communicatie naar omwonenden en de samenwerking met buurlanden en lokale autoriteiten aan te passen? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?
  6. Is inmiddels al bekend of het gelekte water werkelijk radioactief is? Zo ja, wat zijn de gevolgen hiervan voor mens, dier en milieu? Zo nee, waarom nog niet?
  7. Deelt u de mening van het voormalig hoofd van de Duitse Nuclear Regulatory Authority dat het lek in het nood- en onderkoelsysteem absoluut abnormaal is en dat dit lek betekent dat het kwaliteitsmanagement bij Engie-Electrabel aanzienlijke tekorten vertoont? Zo nee, waarom niet?
  8. Bent u bereid om, in het belang van de veiligheid van inwoners en in het belang van het milieu, uit te spreken tegen de levensduurverlenging van de kerncentrales in Doel en Tihange? Zo nee, waarom niet?
  9. Bent u bereid deze vragen te beantwoorden vóór het Algemeen Overleg Nucleaire Veiligheid, dat plaats vindt op 17 mei 2018?

[1] Meiler Doel 1: Water kan radioactief zijn, 30 april 2018
https://www.aachener-zeitung.de/lokales/region/meiler-doel-1-wasser-koennte-radioaktiv-sein-1.1884629.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer