Vragen Wassenberg over de toelating van het land­bouwgif sulfoxa­flor


Schriftelijke vragen van het lid Wassenberg (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de toelating van het landbouwgif sulfoxaflor

1. Kunt u bevestigen dat het landbouwgif sulfoxaflor (ook wel sulfoximine) gebruikt wordt bij de teelten van aardappelen, vele soorten groentes (waaronder broccoli, rode kool, Chinese kool, komkommer, tomaat, courgette, pompoen en aubergine) en van snijbloemen en potplanten?[1]

2. Kunt u bevestigen dat sulfoxaflor een systemische insecticide is, net zoals neonicotinoïden dat zijn?[2]

3. Kunt u bevestigen dat de sulfoxaflor kan binden aan dezelfde receptoren van insecten (nicotinerge acetylcholinereceptoren) als waaraan neonicotinoïde insecticiden zich binden?

4. Beaamt u dat sulfoxaflor tot de groep neonicotinoïden behoort? Zo nee, waarop baseert u dat?

5. Kunt u bevestigen dat het gebruik van neonicotinoïden gelinkt wordt aan de dramatische insectensterfte in en rond landbouwgebieden?[3]

6. Kunt u bevestigen dat verschillende neonicotinoïden (clothianidine, imidacloprid en thiametoxam) reeds verboden zijn in de EU voor open teelten vanwege hun giftigheid voor insecten?

7. Wanneer is sulfoxaflor beoordeeld voor toelating (en eventuele vernieuwingen van de toelating) door de EFSA?

8. Is hierbij de giftigheid voor zowel honingbijen als voor wilde bijen en hommels onderzocht?

9. Is hierbij zowel de acute als de chronische schadelijkheid voor verschillende bijensoorten onderzocht?

10. Welke middelen op basis van sulfoxaflor zijn in Nederland toegelaten door het Ctgb?

11. Wanneer zijn deze middelen voor het laatst beoordeeld door het Ctgb?

12. Kunt u bevestigen dat de Nederlandse toelating van het middel Closer (met werkzame stof sulfoxaflor) in april 2019 is uitgebreid naar de teelt van aardappelen, broccoli, Chinese kool en sluitkoolachtigen?[4]

13. Kunt u bevestigen dat de EFSA in een aanvullende beoordeling van februari 2020 concludeerde dat de toepassing van sulfoxaflor in open teelten en niet-permanente kassen een hoog risico geeft voor bijen en hommels?[5]

14. Welke acties zijn door de EFSA, de Europese Commissie, het Ctgb en/of u ondernomen naar aanleiding van deze recente beoordeling van de EFSA?

15. Deelt u de mening dat de toelating van (middelen met) sulfoxaflor zo snel mogelijk herbeoordeeld moeten worden, met inachtneming van de laatste wetenschappelijke inzichten? Zo nee, waarom niet?

16. Deelt u de mening dat de toepassing van middelen met sulfoxaflor op open teelten per direct verboden moet worden? Zo nee, waarom niet?

[1] https://toelatingen.ctgb.nl/nl/authorisations/15461

[2] https://www.biologicaldiversity.org/campaigns/pesticides_reduction/pdfs/Sulfoxaflor_Facts.pdf

[3] https://www.ftm.nl/artikelen/toxicoloog-tennekes-had-al-die-tijd-gelijk-over-bijensterfte?share=NJN7MLByA%2B7rGpM%2BKPsK3636IzxmYxSLcMP4jo%2FZUn4pS6L8QCqQoWLqPAcgMw%3D%3D

[4] https://www.ctgb.nl/actueel/nieuws/2019/03/28/bekendmakingen-collegebesluiten-gewasbeschermingsmiddelen-d.d.-27-maart-2019

[5] https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2020.6056