Vragen Wassenberg naar aanleiding van under­co­ver­beelden over apen­ex­pe­ri­menten in het BPRC


Schriftelijke vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de minister van LNV en de minister van OCW naar aanleiding van undercoverbeelden over apenexperimenten in het BPRC.

  1. Heeft u kennisgenomen van de undercoverbeelden van experimenten met apen in het Nederlandse apenproefdiercentrum BPRC? [1]
  2. Wat vindt u ervan dat de apen (ondanks verdoving) nog steeds bij bewustzijn zijn en reageren op de pijnlijke handelingen die op hen worden uitgevoerd, zoals injecties in het hoofd en het tatoeëren van de borst?
  3. Wat vindt u ervan dat de apen die bijkomen uit hun verdoving en gedesoriënteerd zijn onbeheerd worden achterlaten en daardoor zichzelf verwonden?
  4. Hoe oordeelt u over de beelden waarin grappenmakende verzorgers te zien zijn naast ernstig lijdende apen? Hoe vallen deze beelden te rijmen met de uitspraak van het BPRC dat het apenonderzoekscentrum “veel waarde hecht aan dierenwelzijn en welzijnsverbetering”?[2]
  5. Deelt u, na het zien van deze beelden, dat subsidie aan het BPRC moet stoppen en het BPRC zo snel mogelijk moet sluiten? Zo nee, waarom niet?

[1] http://www.ad-international.org/mmap/go.php?id=4627
[2] http://www.bprc.nl/nl/welzijn/