Vragen Vestering/Wassenberg over stropers


Indiendatum: jun. 2021

Vragen van de leden Vestering en Wassenberg (beiden Partij voor de Dieren) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Justitie en Veiligheid over stropers

 1. Wat is uw reactie op het bericht ‘Politie pakt netwerk van stropers aan: 'Ze zien het als spannende hobby' [1], waarbij dieren volgens de politie op “gruwelijke wijze zijn gedood”?
 2. Bent u op de hoogte van de werkwijze van stropers waarbij reeën en hazen in de nacht met een felle lamp of andere apparatuur worden opgespoord, waarna hazewindhonden de uitgeputte dieren achtervolgen en doden? Kunt u bevestigen dat het gebruik van windhonden bij de jacht verboden is?
 3. Klopt het dat stropers ook gebruik maken van staffords, klemmen, strikken, mistnesten, lijmstokken (de laatste twee voor het vangen van vogels), nachtkijkers en cameravallen met gps?
 4. Klopt het dat de politie bij het opsporen van het ‘netwerk van stropers’, windhonden, een auto, een geweer, jachtkleding en bevroren vlees van reekalfjes in beslag hebben genomen?
 5. Wat is er met de windhonden gebeurd? Kan de minister bevestigen dat deze dieren in beslag worden genomen en een goed onderkomen krijgen? Wat is de hoogte van de straf die stropers in Nederland kunnen verwachten?
 6. Was u op de hoogte van de aanwezigheid van een ‘netwerk aan stropers’? Zo ja, sinds wanneer en wat heeft u gedaan om deze stropers op te pakken? Zo nee, heeft u meldingen ontvangen die u hiervoor waarschuwen?
 7. Kunt u aangeven of in het opgerolde ‘netwerk aan stropers’ ook jagers bevonden, die buiten de grenzen van hun jachtveld of vergunning jagen?
 8. Klopt het dat stropers voornamelijk gevonden worden door meldingen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoeveel meldingen waren binnengekomen in Zuid- Limburg, waarna een onderzoek werd gestart?
 9. Hoeveel meldingen zijn er vorig jaar binnengekomen op landelijk niveau? Welke gebieden scoren hoog? Is er onderzoek gedaan naar aanleiding van de meldingen? Zo ja, wat waren de uitkomsten hiervan? Zo nee, waarom niet?
 10. Kunt u aangeven of meldingen over stroperij zijn toe- of afgenomen over de afgelopen tien jaar? Zijn de meldingen toegenomen sinds de enorme bezuinigingen op de buitenpolitie? Hoeveel van deze meldingen gaan over jagers, die buiten de grenzen van hun jachtveld of vergunning jagen?
 11. Klopt het dat veel mensen bang zijn voor stropers en hierdoor geen getuigenverklaring af durven te leggen? Zo ja, hoe gaat u ervoor zorgen dat het veilig is voor mensen om een verklaring af te leggen?
 12. Is er onderzoek gedaan naar de omvang van stropersnetwerken en strooptochten in Nederland en de reden dat de pakkans zo laag is? Zo ja, wat waren de uitkomsten en wanneer vond dit onderzoek plaats? Zo nee, bent u bereid om een landelijk onderzoek in te stellen, die ook kijkt naar de oplossingsmogelijkheden om de pakkans te vergroten en de mogelijkheid om politie weer in het buitengebied in te zetten?
 13. Kunt u een indicatie geven van de aantallen dieren die in de afgelopen tien jaar zijn gedood door stropers? Zo nee, waarom niet?
 14. Kunt u deze vragen per vraag beantwoorden, zonder naar andere vragen te verwijzen?

[1] https://nos.nl/artikel/2383179-politie-pakt-netwerk-van-stropers-aan-ze-zien-het-als-spannende-hobby