Vragen Vestering over uitbrei­dingen van varkens­stallen middenin de natuur­crisis


Indiendatum: 13 mrt. 2023

Vragen van het lid Vestering (Partij voor de Dieren) aan de minister voor Natuur en Stikstof over uitbreidingen van varkensstallen midden in de natuurcrisis terwijl andere veehouders worden uitgekocht met belastinggeld.

 1. Heeft u gehoord van de plannen voor een uitbreiding van een varkensbedrijf aan de Laarderkapeldijk in Nederweert, waardoor er meer dan 2.000 varkens bij zullen komen?[1]
 2. Wist u dat vlak bij dit bedrijf vorig jaar nog een varkensbedrijf is opgekocht vanuit de saneringsregeling varkenshouderij -met belastinggeld dus- bedoeld om de stankoverlast en de stikstofuitstoot in dit gebied terug te dringen?[2]
 3. Deelt u de mening dat een dergelijke uitbreiding in dit gebied, vlakbij een aantal Natura2000 gebieden waaronder de Groote Peel, midden in de huidige natuurcrisis en bovendien na de uitspraak van de Raad van State over de Programmatische Aanpak Stikstof, niet uit te leggen is?

 4. Hoe is het mogelijk dat er nog nieuwe vergunningen zijn afgegeven voor uitbreidingen van varkensbedrijven in de concentratiegebieden zuid en oost, terwijl het vorige kabinet in 2017 een saneringsregeling varkenshouderij aankondigde, waarbij voor in totaal 455 miljoen euro varkensbedrijven in die twee gebieden zijn uitgekocht vanwege de “gezondheids- en leefomgevingsrisico’s in gebieden met een zeer hoge veedichtheid”?[3]
 5. Welke lessen trekt u hier uit voor huidige en toekomstige uitkoopregelingen?
 6. Welke mogelijkheden ziet u om deze geplande uitbreiding te voorkomen?
 7. Heeft u gehoord van de plannen voor een uitbreiding van een ander varkensbedrijf aan de Eindhovensebaan in Nederweert, waardoor het aantal varkens bij dit bedrijf zal worden verdubbeld naar 16.000 varkens?[4]
 8. Welke mogelijkheden ziet u om deze geplande uitbreiding te voorkomen?
 9. Heeft u gehoord van de (plannen voor) uitbreiding van een varkensbedrijf voor in totaal ruim 1200 varkens aan de Vrijkebomenweg in Ospel, eveneens vlakbij natuurgebied de Groote Peel?[5]
 10. Wat vindt u hiervan en welke mogelijkheden ziet u om deze geplande uitbreiding te voorkomen?
 11. Heeft u gehoord van de uitbreiding van een varkensbedrijf voor in totaal 1755 varkens aan de Klaarstraatzijweg in Ospel?
 12. Wat vindt u hiervan en welke mogelijkheden ziet u nog om deze geplande uitbreiding te voorkomen?
 13. Herinnert u zich onze waarschuwing voor de afgegeven vergunning voor een verdubbeling van het aantal varkens naar 18.000 dieren bij een bedrijf in Oisterwijk, terwijl nota bene in dezelfde straat een ander bedrijf met 10.000 varkens werd uitgekocht voor 2,5 miljoen euro om de stikstofuitstoot in dit gebied te verminderen?[6]
 14. Heeft u gezien dat dezelfde ondernemer een vergunning heeft gekregen voor uitbreiding van zijn varkensbedrijf aan de Kattenbergsesteeg in Oirschot -vlakbij Natura2000 gebied Kampina- waardoor er nog eens 12.000 extra varkens zullen worden gefokt, gebruikt en gedood?
 15. Wat vindt u hiervan en welke mogelijkheden ziet u om deze geplande uitbreidingen te voorkomen?
 16. Bent u op de hoogte van de ontwikkelingen rond de herbouw van een varkensbedrijf voor meer dan 25.000 varkens in de gemeente Buren, nadat bij dit bedrijf in 2017 zo’n 24.000 dieren omkwamen bij een grote stalbrand?[7]
 17. Heeft u gezien dat de provincie Gelderland en de gemeente Buren proberen te voorkomen dat deze herbouw plaatsvindt, waarna de eigenaar nu naar de rechter dreigt te stappen?[8]
 18. Deelt u de mening dat het voorkomen van de bouw van deze nieuwe varkensstallen beter en waarschijnlijk ook goedkoper is dan het uitkopen van bestaande bedrijven?
 19. Wat ziet u voor mogelijkheden om de provincie en de gemeente bij te staan in deze strijd?
 20. Kunt u deze vragen één voor één en binnen de gestelde termijn beantwoorden?


[1] https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2022-425195.html

[2] https://www.limburger.nl/cnt/dmf20220927_96973380

[3] Vertrouwen in de toekomst. Regeerakkoord 2017 – 2021. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie

[4] https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2022-7765/currentItem

[5] https://www.limburger.nl/cnt/dmf20210411_95467790

[6] https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/4159599/miljoenen-naar-uitkoop-van-boeren-maar-in-oirschot-komt-een-nieuwe-stal

[7] https://www.gld.nl/nieuws/2318848/schandalig-dat-dit-nog-mag-dubbel-zo-grote-knorhof-roept-gemengde-reacties-op

[8] https://www.gelderlander.nl/buren/provincie-en-gemeente-zetten-eigenaar-de-knorhof-de-voet-dwars-maar-die-pikt-het-niet-dan-zijn-wij-ons-bedrijf-definitief-kwijt~a2393c77/