Vragen Van Raan over open­baar­making van docu­menten in de RWE-claimzaak


Indiendatum: jun. 2022

Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de Minister voor Klimaat en Energie over openbaarmaking van documenten in de RWE-claimzaak.

Vraag 1
Wanneer worden de volgende documenten van RWE openbaar: het verzoek tot arbitrage, de aanklacht en het schaderapport?

Vraag 2
Vindt u dat RWE de belofte nakomt om 'zo open mogelijk' te zijn, in lijn met de uitspraken van Dhr Miesen tijdens het rondetafelgesprek van 2 juni, "We will try to be as open as possible. We have to be a bit careful in this case, because there are rules not only from the arbitrage, but also the Dutch government has a say in what's made public and what is not made public." en de uitspraak in de brief die hij na afloop stuurde: “Ingeval partijen het over een bepaald document of passage niet eens worden leggen zij de vraag over publicatie daarvan ter beoordeling voor aan het Tribunaal”?[1] Waarom wel of niet?

Vraag 3
Vindt u dat de overheid alles doet voor een 'zo transparant mogelijk' proces, in lijn met de belofte voor een ‘zo transparant mogelijk’ proces, onder andere bij monde van uw voorganger in de brief van 4 februari 2021?[2] Waarom wel of niet?

Vraag 4
Is verschil van mening tussen RWE en de overheid over welke documenten of passages openbaar moeten worden de reden dat openbaarmaking zo lang duurt? Waarom wel of niet?

Vraag 5
Kunt u deze vragen beantwoorden voor de commissievergaderingen Energieraad en Klimaat & Energie op 22 juni?


[1] Rondetafelgesprek 2 juni 2022: https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2022A03944

[2] Brief regering 35570-XIII-77 https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z02290&did=2021D05054