Vragen Van Esch over het gebrek aan vege­ta­rische en vega­nis­tische maal­tijden in zorg­in­stel­lingen


Indiendatum: 31 mei 2022

Schriftelijke vragen van het lid Van Esch (Partij voor de Dieren) aan de staatssecretaris van VWS over het gebrek aan vegetarische en veganistische maaltijden in zorginstellingen.

1. Kent u het bericht ‘Geen vegetarisch of veganistisch eten in het verpleeghuis? Ook daar is nu een meldpunt voor’ van 31 mei jongstleden, en de petities van de Nederlandse Vereniging voor Veganisme (NVV) en de Vegetariërsbond die samen veertienduizend keer ondertekend zijn? [1]

2. Herkent u het signaal dat het moeilijk is om aan een gezonde vegetarische of veganistische maaltijd te komen in een ziekenhuis, verpleeghuis, verzorgingshuis of revalidatiecentrum?

3. Wist u dat slechts 16% van de ziekenhuizen in 2020 überhaupt een gezond voedingsaanbod voor patiënten had? En wist u dat slechts 1% (één ziekenhuis) in 2020 een gezond voedingsaanbod voor bezoekers en medewerkers had? [2]

4. Deelt u de mening dat er extra stappen moeten worden gezet om ervoor te zorgen dat 50% van de ziekenhuizen in 2025 en 100% van de ziekenhuizen in 2030 een gezond voedingsaanbod heeft, conform de afspraken in het Preventieakkoord? Zo ja, welke stappen gaat u zetten? Zo nee, waarom niet?

5. Bent u bereid om daarbij specifiek aandacht te besteden aaneen gezond voedingsaanbod voor vegetariërs en veganisten?

6. Bent u bereid ook met andere zorginstellingen afspraken te maken over een gezond voedingsaanbod, met specifieke aandacht voor vegetarische en veganistische maaltijden? Zo ja, hoe gaat u dit aanpakken? Zo nee, waarom niet?

[1] https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/geen-vegetarisch-of-veganistisch-eten-in-het-verpleeghuis-ook-daar-is-nu-een-meldpunt-voor~b31f66fd/

[2] Voortgangsrapportage Nationaal Preventieakkoord 2020, RIVM 2021, p. 39-40.