Vragen Van Raan over het bericht ‘Rus­sische olie­tankers verdwenen van de radar vlak voor sancties’


Indiendatum: 13 dec. 2022

Vragen van het lid van Raan aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Russische olietankers verdwenen van de radar vlak voor sancties’

1) Kunt u, uitgebreider dan u deed in reactie op onze vragen bij het commissiedebat Maritiem, reageren op het bericht dat (Russische) olietankers de ingestelde sancties ontwijken?
2) U stelde dat de Kustwacht tankers uit Rusland monitort maar betreft het dan monitoring van Russische schepen die zich in Nederlandse vaarwateren bevinden of monitoring van Russische schepen vanaf dat zij Rusland (of een bevriende natie) verlaten?
3) Deelt u de mening dat monitoring van alleen Russische schepen onvoldoende is aangezien melding wordt gemaakt van het feit dat er midden op de oceaan wordt overgetankt?
4) Deelt u de mening dat de monitoring van alleen Russische schepen onvoldoende is aangezien Russische olie ook in schepen uit andere landen vervoerd kan worden?
5) Deelt u ook de mening dat alleen de monitoring van schepen op het Nederlandse continentaal plat of de Nederlandse Exclusieve Economische Zone onvoldoende is aangezien er midden op de oceaan wordt overgetankt?
6) Wat is u bekend over de inzet van de ‘schaduwvloot’ van niet geregistreerde schepen?
7) Herkent u het signaal dat Rusland dit jaar al meer dan 100 tankers heeft aangekocht, zoals genoemd in het bericht ‘Russia assembles ‘shadow fleet’ of tankers tohelp blunt oil sanctions?
8) Deelt u de mening dat daarom alle tankers die aanleggen in Nederland gemonitord moeten worden? Zo nee, waarom niet?
9) Kunt u toezeggen dat bij elke tanker die aanlegt in Nederland het AIS-track en de GPS-gegevens worden gecontroleerd om de herkomst en route te controleren en te bezien of er onderweg is ‘stilgelegen’ voor overtanken?
10) Kunt u toezeggen dat bij verdachte schepen samples van de olie worden genomen omdat zo is te bepalen wat de herkomst van de olie is?
11) Kunt u deze vragen op korte termijn beantwoorden?