Vragen Van Raan over het bericht dat INEOS via kinder­mar­keting het draagvlak voor scha­liegas probeert te vergroten


Aan de ministers van OCW en VWS

1) Kent u het bericht “The Daily Mile: INEOS gebruikt kinderen voor draagvlak schaliegas”?[1]

2) Kent u het bericht “Fracking, the Daily Mile and INEOS” op de website van National Education Union (NEU), waarin de grootste Engelse onderwijsvakbond ernstig bezwaar maakt tegen de rol van INEOS als sponsor van The Daily Mile?[2]

3) Kent u het recente onderzoek van R.W. Howarth (professor biochemie en ecosystemen aan Cornell University) naar de schadelijke effecten van schaliegas?[3] [4]

4) Erkent u de wetenschappelijke waarde van dit onderzoek?[5] Zo nee, waarom niet?

5) Onderschrijft u de conclusie uit dit onderzoek dat: “… shale-gas production in North America over the past decade may have contributed more than half of all of the increased emissions from fossil fuels globally and approximately one-third of the total increased emissions from all sources globally over the past decade”?[6] Zo nee, waarom niet?

6) Onderschrijft u tevens dat: “… in addition to contributing to climate change, methane emissions lead to increased ground-level ozone levels, with significant damage to public health and agriculture”?[7] Zo nee, waarom niet?

7) Onderschrijft u de volgende stelling van de NEU “… INEOS holds multiple licences to frack for shale gas and, for the sake of the planet and particularly our children’s futures, we need to move quickly away from a carbon economy”? Zo nee, waarom niet?

8) Onderschrijft u de volgende stelling van de NEU: “… we are also concerned about the manufacture of plastics by INEOS; many of the children taught by our members are alarmed at the effect of plastics on marine life”? Zo nee, waarom niet?

9) Erkent u dat het nogal tegenstrijdig is als een in de kern prachtig initiatief om kinderen meer te laten bewegen gebruikt wordt om draagvlak te creëren voor bedrijven zoals INEOS waarvan het winstmodel juist uitermate schadelijk uitpakt voor de toekomst van diezelfde kinderen? Zo nee, waarom niet?

10) Deelt u de mening dat ouders, kinderen, leraren en schoolbesturen duidelijk en pro-actief op de hoogte zouden moeten worden gebracht van de schadelijke activiteiten van de sponsor van The Daily Mile? Zo nee, waarom niet?

[1] https://fossielvrijonderwijs.nl/2019/07/22/the-daily-mile-ineos-gebruikt-schoolkinderen-voor-schaliegas/

[2] https://neu.org.uk/press-releases/fracking-daily-mile-and-ineos

[3] https://www.egu.eu/news/506/new-study-fracking-prompts-global-spike-in-atmospheric-methane/

[4] Howarth, R. W.: Ideas and perspectives: is shale gas a major driver of recent increase in global atmospheric methane?, Biogeosciences, 16, 3033–3046, doi:‪10.5194/bg-‪16-3033-2019, 2019.

[5] Howarth, R. W.: Ideas and perspectives: is shale gas a major driver of recent increase in global atmospheric methane?, Biogeosciences, 16, 3033–3046, doi:‪10.5194/bg-‪16-3033-2019, 2019.

[6] Howarth, R. W.: Ideas and perspectives: is shale gas a major driver of recent increase in global atmospheric methane?, Biogeosciences, 16, 3033–3046, doi:‪10.5194/bg-‪16-3033-2019, 2019.

[7] Howarth, R. W.: Ideas and perspectives: is shale gas a major driver of recent increase in global atmospheric methane?, Biogeosciences, 16, 3033–3046, doi:‪10.5194/bg-‪16-3033-2019, 2019.