Vragen Van Raan over het bericht: Campaigners urge EU to rethink green investment label for aviation


Indiendatum: 9 mrt. 2023

Vragen van het lid van Raan (PvdD) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht: Campaigners urge EU to rethink green investment label for aviation [1]

  1. Klopt het dat de Europese Commissie overweegt om investeringen in nieuwe vliegtuigen te labelen als ‘climate-friendly investments’?

  2. Deelt u de mening dat het absoluut ongeloofwaardig is om investeringen in vervuilende en fossiele vliegtuigen te betitelen als ‘klimaatvriendelijk’? Zo nee, waarom niet?

  3. Kunt u bevestigen dat luchtvaartmaatschappijen uit zichzelf al hun vloot vernieuwen omdat; a) ze dit veel brandstofkosten bespaart, b) sommige vliegtuigen nou eenmaal einde levensduur zijn en c) er steeds strengere grenzen worden ingevoerd voor geluidshinder/luchtvervuiling/broeikasgasemissies?

  4. Weet u waarom de Europese Commissie deze fossiele investeringen nu dan als ‘groen’ of ‘klimaatvriendelijk’ wil labelen?

  5. Kunt u aangeven wat de gemiddelde levensduur is van een vliegtuig zodat we weten tot wanneer de straks als ‘groen’ verkochte vliegtuigen zullen bijdragen aan de opwarming van de Aarde?

  6. Onderschrijft u de stelling dat een nieuw, iets minder vervuilend, vliegtuig nog steeds geen ‘groene’ investering genoemd kan worden als het per saldo verder bijdraagt aan de cumulatieve CO2 uitstoot? Zo nee, hoe definieert u dan een ‘groene’ investering?

  7. Bent u bereid zich actief te verzetten tegen het classificeren van investeringen in fossiele vliegtuigen als ‘groen’ of ‘klimaatvriendelijk’? Zo ja, gaat u voor die positie steun zoeken in de Europese Unie? Zo nee, waarom niet?
  8. Bent u bereid om de lobbyisten van de luchtvaartsector te laten weten dat wanneer ze dit soort ongeloofwaardige plannen blijven aandragen ze niet langer als serieuze gesprekspartner gezien zullen worden? Zo nee, waarom niet?[1] https://www.reuters.com/busine...