Vragen Van Raan over de gigan­tische klimaat­ef­fecten van privé­jachten en privé­v­lieg­tuigen


Indiendatum: 19 aug. 2022

Vragen van het lid van Raan aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de gigantische klimaateffecten van privéjachten en privévliegtuigen

1) Bent u bekend met de artikelen ‘The huge impact of private jets’ en het artikel ‘Superyachts symbolize climate breakdown’?

2) Wat vind u ervan dat de weinige gebruikers van privévliegtuigen en privéjachten zo’n gigantische klimaatvoetafdruk hebben?

3) Wat denkt u dat het het met het draagvlak voor rechtvaardig klimaatbeleid doet wanneer iedereen gevraagd wordt iets te doen terwijl gelijktijdig een paar rijke ongestoord een onnodig en disproportionele uitstootveroorzaken?

4) Is u bekend dat slechts 1% van de mensen 50% van de vliegemissies veroorzaakt? Wat doet dit met het draagvlak voor rechtvaardig klimaatbeleid?

5) Wat denkt u dat het doet het met het draagvlak voor rechtvaardig klimaatbeleid dat 4 uur vliegen met een privévliegtuig ongeveer evenveel CO2 uitstoot veroorzaakt als een gemiddelde Europeaan in een heel jaar?

6) Wat doet het met het draagvlak voor rechtvaardig klimaatbeleid wanneer mensen zien dat de gebruikers van privéjachten en privévliegtuigen niet of nauwelijks betalen voor de gigantische (klimaat)schade die zij veroorzaken?

7) Wat betekent het voor de geleverde inspanningen om de mobiliteitssector te verduurzamen dat de privévliegtuigsector tussen 2005 en 2019 de uitstoot met 31% zag groeien? Wat doet dit met het draagvlak?

8) Klopt het dat privévliegtuigen (met een vertrekgewicht onder 8.616 kilogram) niet onder de vliegbelasting vallen? Hoe (en waarom) is die gewichtsgrens tot stand gekomen?

9) Klopt het dat een reiziger (straks) wel 24 euro vliegbelasting moet betalen voor een economyticket in een passagiersvliegtuig maar niet voor het reizen in een privévliegtuig? Waarom vind u dat rechtvaardig?

10) Deelt u de mening dat de vliegbelasting nu in geenverhouding staat tot de veroorzaakte vervuiling aangezien uit het in het artikel genoemde voorbeeld blijkt dat een reiziger die vliegt van London naar New York met een economyclassticket gemiddeld genomen 313 kg CO2 uitstoot en voor diezelfde vlucht met een privévliegtuig 25.056 kg CO2?

11) Wat doet het met het draagvlak voor rechtvaardig klimaatbeleid wanneer de Nederlandse overheid mensen oproept om hun bandenspanning te checken en zo brandstofefficiëntie na te streven terwijl een privéjacht als de M/Y Azzam 1 miljoen liter brandstof tankt(grofweg 5x de hoeveelheid brandstof die een Boeing 747 kan houden) en vele honderden liters brandstof per uur verbruikt?

12) Klopt het dat, om belasting te ontwijken, veel privéjachten op papier in charter zijn terwijl ze alleen of vooral privé gebruikt worden? Hoe staat het met de inspanningen van de Europese Commissie om belastingontwijking door eigenaren van privé- of superjachten in Griekenland, Italië, Cyprus en Malta aan te pakken?

13) Hoe zit het met de privévliegtuigen en zulke belastingconstructies? Welke signalen zijn er dat erconstructies gebruikt worden om belasting te ontwijken?

14) Wat doet Nederland om belastingontwijking met privévliegtuigen of privéjachten aan te pakken?

15) Welke mogelijkheden ziet u om het zwaar vervuilende gebruik van privévliegtuigen en privéjachten te ontmoedigen? Welke van die mogelijkheden bent u bereid op te pakken?

16) Welke mogelijkheden ziet u om de zware vervuiling bij het gebruik van privévliegtuigen en privéjachten rechtvaardiger te belasten? Welke van die mogelijkheden bent u bereid op te pakken?

17) Bent u bereid zich in te spannen om nationaal en/of binnen de Europese Unie te komen tot een drastische inperking van de CO2 impact van privévliegtuigen en privéjachten? Zo niet, hoe legt u dat uit aan de mensen van wie u inzet vraagt om het klimaatbeleid ten uitvoer te brengen?

18) Bent u bereid om bilateraal met Malta in overleg te gaan, aangezien er meer dan 1000 superjachten (privéjachten) in Malta geregistreerd staan, om te bezien hoe belastingontwijking met superjachten tegengegaan kan worden?

19) Bent u bereid om bilateraal met Malta in overleg te gaan, aangezien er meer dan 1000 superjachten (privéjachten) in Malta geregistreerd staan, om te bezien hoe de klimaatimpact van deze superjachten aangepakt kan worden?