Vragen Van Raan over banken­buffers


Indiendatum: apr. 2018

Vragen van het lid Van Raan (Partij voor de Dieren) aan de minister van Financiƫn over de bankenbuffers.

  1. Kent u het artikel 'Nieuwe crisis ligt op de loer: alarm om historisch hoge schuldenberg' [1]
  2. Onderschrijft u de uitspraak van oud-toezichthouders Hans Hoogervorst en Nout Wellink? zo nee, waarom niet?
  3. Deelt u hun analyse dat 4% bankbuffers voor systeembanken niet voldoende is om een volgende crisis op te kunnen vangen? Zo ja, hoe hoog zouden die moeten zijn?
  4. Deelt u de analyse dat Nederland hogere bankbuffers zou moeten aanhouden dan Europa voorstaat? Bent u van plan op dit punt het regeerakkoord aan te passen? Zo nee waarom niet?
  5. Deelt u de analyse dat het huidige oplopen van de schuldenberg (van overheden, bedrijven en consumenten) en de daaruit volgende volatiliteit voor een groot deel veroorzaakt wordt door de instantie die juist moet waken voor een stabiele economie; de ECB? Zo ja, wat zijn de voorstellen die u doet om dit op te lossen?
  6. Kunt u nog eens kort opsommen welke maatregelen er genomen zijn zodat bij de volgende crisis de belastingbetaler niet weer hoeft op te draaien voor het redden van de banken?
  7. Kent u het artikel uit de Journal of Financial Management, Markets and Institutions: http://www.jfmi.mulino.it/doi/10.12831/88826 ?
  8. Deelt u de analyse uit dat artikel dat stelt dat de categorie systeembank eigenlijk niet effectief is omdat het onder andere uitnodigt tot meer dan verantwoord risicovol gedrag en waarbij de eerder gestelde buffers van 4% veel te laag zijn? Zo nee, wat is uw inhoudelijke oordeel over deze analyse?
  9. Het artikel stelt dat het verschijnsel systeembank, zoals nu ingericht veel impliciete subsidie op. Deelt u deze conclusie? Zo nee, op welk punt gaat de analyse fout?

[1] https://www.telegraaf.nl/financieel/1786549/nieuwe-crisis-ligt-op-de-loer-alarm-om-historisch-hoge-schuldenberg