Vragen Van Raan/Ouwehand over inves­te­ringen van pensi­oen­fonds ABP in palmolie-industrie


Indiendatum: apr. 2018

Schriftelijke vragen van de leden Van Raan en Ouwehand (PvdD) aan de Minister van Financiën en de Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het bericht dat het ABP 174 miljoen euro in de palmolie-industrie investeert.

  1. Bent u bekend met het bericht ‘Ons grootste pensioenfonds betrokken bij kap regenwoud’ van 3 april 2018 over het ABP dat 174 miljoen euro in destructieve palmolieplantages in Papua (Indonesië) investeert? [I]
  2. Bent u het met ons eens dat het onacceptabel is dat hierbij sprake is grootschalige ontbossing van primair en ongerept oerwoud, dat hierbij sprake is van mensenrechtenschendingen en dat het hierbij gaat om een gebied waar vijf procent van alle diersoorten leeft? Zo nee, waarom niet?
  3. Bent u het met de hoogleraar uit het artikel eens dat het behoud van dit oerwoud als essentieel wordt gezien voor de natuurbescherming? Zo nee, waarom niet?
  4. Hoe kunt u deze investeringen van het ABP rijmen met de wens van werknemers dat hun pensioenpremies op een verantwoorde en duurzame worden belegd [II] en met de eigen ambitie van het ABP: “ABP wil een duurzaam pensioenfonds zijn.” [III]?
  5. Bent u bereid het ABP, een enorme institutionele belegger met veel invloed, aan te sporen om deze investeringen van de hand te doen?

[I] https://www.oneworld.nl/duurzaamheid/abp-pensioenfonds-betrokken-bij-kap-regenwoud-in-papua/
[II] Kamerstuk: 2017D23917
[III] https://www.abp.nl/over-abp/onze-visie-op-toekomst/