Vragen Van Kooten-Arissen over de zeehon­den­jacht in Canada


Vragen van het lid Van Kooten-Arissen (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en aan de minister van Buitenlandse Zaken, over de zeehondenjacht in Canada.

1. Is het u bekend dat de zeehondenjacht in Canada, waarbij jaarlijks tienduizenden zeehonden neergeschoten of dood geknuppeld worden voor zeehondenbont, vandaag van start gaat? [1]

2. Bent u bereid om de Canadese overheid op te roepen een einde te maken aan deze commerciële zeehondenjacht, net zoals uw ambtsvoorgangers dat de afgelopen jaren deden? [2] Zo ja, hoe gaat u daar op korte termijn invulling aan geven? Zo nee, waarom niet?

3. Bent u bereid op korte termijn de Canadese ambassadeur de Nederlandse positie ten aanzien van de zeehondenjacht kenbaar te maken, alsmede te pleiten voor een onmiddellijke stop op de subsidiering van de jacht door de Canadese overheid? Zo ja, kunt u dat toelichten? Zo nee, waarom niet?

[1] https://www.bontvoordieren.nl/...

[2] Handelingen, Tweede Kamer, vergaderjaar 2014-2015, nr. 2950.

Wij zijn tegen:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer