Vragen over de zeehon­den­jacht in Canada


Indiendatum: apr. 2019

Vragen van het lid Van Kooten-Arissen (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en aan de minister van Buitenlandse Zaken, over de zeehondenjacht in Canada.

1. Is het u bekend dat de zeehondenjacht in Canada, waarbij jaarlijks tienduizenden zeehonden neergeschoten of dood geknuppeld worden voor zeehondenbont, vandaag van start gaat? [1]

2. Bent u bereid om de Canadese overheid op te roepen een einde te maken aan deze commerciële zeehondenjacht, net zoals uw ambtsvoorgangers dat de afgelopen jaren deden? [2] Zo ja, hoe gaat u daar op korte termijn invulling aan geven? Zo nee, waarom niet?

3. Bent u bereid op korte termijn de Canadese ambassadeur de Nederlandse positie ten aanzien van de zeehondenjacht kenbaar te maken, alsmede te pleiten voor een onmiddellijke stop op de subsidiering van de jacht door de Canadese overheid? Zo ja, kunt u dat toelichten? Zo nee, waarom niet?

[1] https://www.bontvoordieren.nl/...

[2] Handelingen, Tweede Kamer, vergaderjaar 2014-2015, nr. 2950.

Indiendatum: apr. 2019
Antwoorddatum: 29 mei 2019

Vragen aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Buitenlandse Zaken over de zeehondenjacht in Canada (ingezonden 10 april 2019).

Antwoord van Minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), mede namens de Minister van Buitenlandse Zaken (ontvangen 29 mei 2019). Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2018–2019, nr. 2506.

Vraag 1

Is het u bekend dat de zeehondenjacht in Canada, waarbij jaarlijks tienduizen-den zeehonden neergeschoten of doodgeknuppeld worden voor zeehonden-bont, vandaag van start gaat?1

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2, 3

Bent u bereid om de Canadese overheid op te roepen een einde te maken aan deze commerciële zeehondenjacht, net zoals uw ambtsvoorgangers dat de afgelopen jaren deden? Zo ja, hoe gaat u daar op korte termijn invulling aan geven? Zo nee, waarom niet?2 Bent u bereid op korte termijn de Canadese ambassadeur de Nederlandse positie ten aanzien van de zeehondenjacht kenbaar te maken, alsmede te pleiten voor een onmiddellijke stop op de subsidiëring van de jacht door de Canadese overheid? Zo ja, kunt u dat toelichten? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 2, 3

De Canadese overheid is goed op de hoogte van het standpunt van Neder-land over dit onderwerp. Ook de andere EU-lidstaten steunen dit standpunt. Om die reden is ook al jarenlang de import van zeehondenproducten in de EU verboden. Ik zie geen noodzaak om de Canadese overheid of de Canadese ambassadeur van het Nederlandse standpunt persoonlijk op de hoogte te stellen. Daarnaast wordt de commerciële zeehondenjacht niet door de Canadese overheid gesubsidieerd.

1 https://www.bontvoordieren.nl/...

2 Handelingen, Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, nr. 2950.

Interessant voor jou

Vragen Ouwehand over de hoge sterfte en mishandeling van kalfjes die geboren worden in de melkveehouderij

Lees verder

Vragen Van Raan over de behandeling van informeel-kapitaal-structuren in het vernieuwde rulingbeleid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer