Vragen Van Esch, Vestering en Van Raan over het bericht ‘Havermelk duurder door ‘limo­na­de­be­las­ting’'


Indiendatum: feb. 2023

Vragen van de leden Van Esch, Vestering en Van Raan (allen Partij voor de Dieren) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst over het bericht ‘Havermelk duurder door ‘limonadebelasting’

  1. Kent u het bericht ‘Havermelk duurder door ‘limonadebelasting’?[1]
  2. Kunt u bevestigen dat de verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken verhoogd gaat worden met als doel om mensen te stimuleren gezondere keuzes te maken?
  3. Kunt u bevestigen dat dierlijke zuiveldranken zijn uitgezonderd van de verbruiksbelasting? Zo ja, waarom is dat het geval?
  4. Kunt u bevestigen dat de verhoogde verbruiksbelasting wel gaat gelden voor rijstdranken en de meeste plantaardige melkdranken, zoals de dranken gemaakt van haver, amandelen, kokos, noten en granen, ook als deze zonder toegevoegde suikers zijn?
  5. Deelt u de visie dat dierlijke zuiveldranken niet gezonder zijn dan plantaardige melkdranken en rijstdranken? Zo nee, waarom niet?
  6. Deelt u de visie dat het onlogisch is dat dranken zoals chocolademelk en andere suikerrijke zuiveldranken wel zijn vrijgesteld van deze belasting, terwijl plantaardige dranken zonder toegevoegde suikers niet zijn vrijgesteld? Zo nee, waarom niet?
  7. Hoe rijmen deze belastingvoordelen voor dierlijke melkdranken ten opzichte van plantaardige melkdranken met de Nationale Eiwitstrategie, waarin wordt erkend dat een transitie naar meer plantaardig noodzakelijk is en waarin wordt gestreefd naar het verschuiven van de balans tussen dierlijke en plantaardige eiwitten?
  8. Bent u bereid de verbruiksbelasting aan te passen zodat gezonde alternatieven voor zuivel, zonder toegevoegde suikers, niet langer onderhevig zullen zijn aan de (hogere) verbruiksbelasting? Zo ja, op welke termijn gaat u dit doen? Zo nee, waarom niet?
  9. Bent u bereid het belastingvoordeel voor dierlijke zuivel met toegevoegde suikers af te schaffen door het schrappen van de vrijstelling op de verbruiksbelasting? Zo ja, op welke termijn gaat u dit doen? Zo nee, waarom niet?
  10. Kunt u deze vragen één voor één beantwoorden, binnen de daarvoor gestelde termijn?

[1] Noordhollands Dagblad. Havermelk duurder door ‘limonadebelasting’. 16 februari 2023.