Vragen Van Esch over het bericht ‘Bontrup weigerde steek­proeven granuliet op eigen terrein’


Indiendatum: jun. 2021

Schriftelijke vragen van het lid Van Esch aan de demissionaire minister van Infrastructuur & Waterstaat en de demissionaire staatssecretaris van Infrastructuur & Waterstaat over het bericht ‘Bontrup weigerde steekproeven granuliet op eigen terrein’

 1. Bent u bekend met het bericht ‘Bontrup weigerde steekproeven granuliet op eigen terrein’ van Zembla?[1]
 2. Klopt het dat u een verzoek heeft gedaan aan Bontrup om Arcadis toe te staan monsters te nemen op het terrein van GIB BV in Amsterdam?
 3. Deelt u de mening dat het granulietdossier een belangrijk dossier is, waarbij veel belangen, zorgen, en emoties gemoeid zijn en volledige openheid dus belangrijk is?
 4. Klopt het dat u volledige openheid heeft beloofd in het granuliet dossier?
 5. Is het correct om op basis van vraag twee tot en met vier te concluderen dat de Kamer geïnformeerd had moeten worden over het verzoek aan Bontrup? Graag een toelichting bij uw antwoord over welke overwegingen hierbij speelden.
 6. Wanneer in het onderzoeksproces werd het bij u bekend dat Bontrup geen toegang aan Arcadis verschafte tot het nemen van nieuwe monsters op het terrein van GIB?
 7. Nadat Bontrup geen gehoor gaf aan uw schriftelijke verzoek, heeft u toen nog andere pogingen gedaan om hen te overtuigen dit wel te doen? Zo nee, waarom heeft u het erbij laten zitten?
 8. Was Bontrup onderdeel van de klankbordgroep van dit Arcadis onderzoek, waar onder andere verschillende overheden zitting in namen? Zo ja, waarom is het bedrijf dat onderzocht werd onderdeel van de klankbordgroep? Zo niet, op welke basis deed het bedrijf dan uitgebreide wijzigingsvoorstellen voor het verslag van het onderzoek?
 9. Is bij dit onderzoek het Burgercollectief Dreumelse Waard dezelfde inspraakmogelijkheden geboden als Bontrup? Zo niet waarom niet?
 10. Deelt u de analyse van hoogleraar integriteit Van Eijbergen dat naast de gebruikelijke feitencheck bij betrokken partijen het ongebruikelijk is dat er complete passages zijn veranderd of zelfs geschrapt? Zo nee, waarom deelt u die visie niet? Zo ja, gaat u de betrokkenen hierop aanspreken? En wat gaat u doen om dit in de toekomst te voorkomen?
 11. Waarom viel het ministerie van I&W over de uitspraak ‘eventuele verontreiniging’, en moest dit uit het verslag, aangezien de eventuele verontreiniging de basis vormt voor het hele dossier?
 12. Deelt u de mening van het Burgercollectief Dreumel dat door alle afgezwakte beweringen en het schrappen van delen tekst het onderzoek aan kracht verliest? Zo nee, waarom niet?
 13. Komt er een nieuw onderzoek waarbij wel in volledige openheid onderzoek gedaan kan worden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u dan bereid om tot die tijd alle granulietstortingen in Nederland stil te leggen? Zo nee, waarom niet?

[1] https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/bontrup-weigerde-steekproeven-granuliet-op-eigen-terrein