Vragen Van Esch over het artikel ‘Spoelt granuliet toch weer weg? Wethouder wil verklaring van Rijks­wa­ter­staat’ uit de Gelder­lander


Indiendatum: mei 2021

Schriftelijke vragen van het lid Van Esch (PvdD) aan de demissionaire minister van Infrastructuur en Waterstaat over het artikel ‘Spoelt granuliet toch weer weg? Wethouder wil verklaring van Rijkswaterstaat’ uit de Gelderlander

  1. Bent u bekend met het bericht ‘Spoelt granuliet toch weer weg? Wethouder wil verklaring van Rijkswaterstaat’?[1]
  2. Kunt u bevestigen dat er granuliet aanspoelt aan de rand van plas de Moleneindse Waard bij Dreumel? Zo niet, waarom niet?
  3. Hoe is het volgens u mogelijk dat Arcadis 12 meter diep moest zoeken naar granuliet, en bewoners er “gewoon over struikelen”?
  4. Is het bij u bekend of de complete deklaag aangetast is, waardoor mogelijk alle gestorte granuliet weer boven komt? Zo niet, gaat u dit laten onderzoeken?
  5. Kunt u toelichten hoe het mogelijk is dat de deklaag weg kan spoelen, terwijl het Arcadis onderzoek stelde dat de kans hierop minimaal is? Zo niet waarom, niet?
  6. Hoe staat het nu met het bodemleven, aangezien op granuliet niets groeit?
  7. Hoe past de stort van granuliet (een restproduct van de asfaltindustrie) in de visie van het ministerie op een circulaire economie?
  8. Hoe worden de lange termijn effecten op milieu, natuur en gezondheid (die nog niet duidelijk zijn) meegewogen bij de afweging of de stort van granuliet als circulair kan worden aangemerkt?
  9. Kunt u zodra het onderzoek van Rijkswaterstaat is afgerond de Kamer hierover zo spoedig mogelijk inlichten?


[1] Spoelt granuliet toch weer weg? Wethouder wil verklaring van Rijkswaterstaat | West Maas en Waal | gelderlander.nl