Vragen Van Esch over de leef­stijl­cam­pagne ‘Fitop­jouw­ma­nier’ en het aanpakken van de grond­oor­zaken van ongezond leven


Indiendatum: mei 2021

Schriftelijke vragen van het lid Van Esch (Partij voor de Dieren) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de leefstijlcampagne ‘Fitopjouwmanier’ en het aanpakken van de grondoorzaken van ongezond leven.

 1. Kent u het bericht ‘Overheid wil mensen met tips aansporen gezonder te worden’, over de leefstijlcampagne ‘Fitopjouwmanier’ waarbij tips worden gegeven om gezonder te leven zoals ‘maak als lunch eens een salade’, ‘loop een rondje in de avond’ en ‘ruil die cola in voor water’? [1]
 2. Hoeveel heeft de leefstijlcampagne ‘Fitopjouwmanier’ de belastingbetaler gekost?
 3. Erkent u dat de leefstijlcampagne ‘Fitopjouwmanier’ mensen voorspiegelt dat gezond leven een kwestie is van het aanleren van goede gewoontes?
 4. Wat zegt u tegen mensen met een bijstandsuitkering die geen gezonde, biologische salade kunnen betalen maar van de overheid nog geen boodschappentas cadeau mogen krijgen?
 5. Wat zegt u tegen inwoners van de gemeenten rondom Tata Steel die tijdens het rondje in de avond vervuilde lucht inademen en zich tot de rechter moeten wenden omdat de overheid hen geen gezonde lucht garandeert?
 6. Wat zegt u tegen mensen die netjes hun cola hebben ingeruild voor water en vervolgens in goed vertrouwen per ongeluk thuiskomen met boodschappen vol met verborgen zout en suiker omdat de vrijblijvende afspraken die de overheid met de voedingsmiddelenindustrie maakt nauwelijks resultaten opleveren?
 7. Erkent u dat gezond(er) leven volgens wetenschappers slechts in beperkte mate wordt bereikt door middel van bewustwording van gezonde en ongezonde gewoontes?
 8. Erkent u dat gezond leven voor veel mensen nauwelijks haalbaar is door sociaaleconomische ongelijkheid, luchtvervuiling en een ongezonde voedselomgeving?
 9. Erkent u dat artsen en wetenschappers al jaren waarschuwen dat ongezond leven een sluimerende gezondheidscrisis veroorzaakt en dat betekenisvolle verbetering alleen kan worden bereikt door collectieve actie en het aanpakken van bovengenoemde grondoorzaken?
 10. Erkent u dat ‘kleine stapjes’ niet voldoende zijn om Nederland gezonder te maken?
 11. Wat gaat u doen om de ongezonde leef- en voedselomgeving, ofwel de structurele oorzaak van gezondheidsschade en ongezond leven aan te pakken?

[1] https://nos.nl/artikel/2381515-overheid-wil-mensen-met-tips-aansporen-gezonder-te-worden