Vragen Van Esch en Vestering over de vondst van zeehonden met hoog­pa­thogene vogel­griep in Duitsland


Indiendatum: 22 sep. 2021

Vragen van de leden Van Esch en Vestering (Partij voor de Dieren) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de vondst van zeehonden met hoogpathogene vogelgriep in Duitsland

 1. Heeft u gezien dat er in Duitsland drie zeehonden zijn gevonden die besmet bleken te zijn met hoogpathogene vogelgriep (H5N8)?[1]
 2. Deelt u de mening dat het zeer zorgwekkend is dat het vogelgriepvirus nu is overgesprongen op zeehonden, nadat het virus afgelopen mei ook al bij vossen werd aangetroffen? Zo nee, waarom niet?
 3. Erkent u dat de kans aanzienlijk is dat zeehonden in Nederland ook besmet raken met het vogelgriepvirus?
 4. Wat heeft u gedaan met de aanbevelingen van de deskundigengroep dierziekten om verschillende diersoorten, zoals met name zeehonden, marterachtigen, knaagdieren en vossen, te monitoren op antistoffen tegen vogelgriep?[2]
 5. Kunt u bevestigen dat niet alleen in Nederland, maar ook in andere delen van Europa gedurende de hele zomer gevallen van vogelgriep zijn opgedoken?
 6. Kunt u bevestigen dat het vogelgriepvirus dus jaarrond aanwezig is gebleven?
 7. Kunt u bevestigen dat het risico op uitbraken van vogelgriep vanaf nu weer toeneemt, waarbij de kans groot is dat er (weer) een zwaar ‘vogelgriepseizoen’ aan komt?
 8. Is het protocol al gereed dat u samen met provincies zou opstellen voor het opruimen van dode vogels met vogelgriep?[3] Zo nee, deelt u de mening dat hier zo snel mogelijk duidelijkheid over dient te komen?
 9. Kunt u bevestigen dat er voor gevallen van vogelgriep in de pluimveehouderij een zeer uitgebreid draaiboek bestaat, maar dat er voor in het wild levende vogels slechts een korte instructie bestaat van de NVWA, waardoor in de praktijk zwaar wordt geleund op handvatten opgesteld door o.a. Stichting DierenLot?
 10. Deelt u de mening dat het niet uit te leggen is dat bij vondst van in het wild levende vogels met vogelgriep geen maatregelen worden genomen om het risico op verspreiding te verkleinen, zoals het instellen van een jachtverbod in een straal van 10 kilometer? Zo nee, waarom niet?
 11. Klopt het dat er nog onduidelijkheid bestaat over verantwoordelijkheden en handelingsmogelijkheden bij de vondst van nog levende wilde vogels met vogelgriep, bijvoorbeeld over de rol die dierenhulpverleners zouden kunnen spelen bij het opvangen van deze dieren? Zo ja, bent u bereid ook hiervoor een protocol op te laten stellen?
 12. Herinnert u zich dat zeer gevaarlijke vogelgriepvarianten vrijwel uitsluitend ontstaan door mutaties in de pluimveehouderij?[4]
 13. Op welke wijze en wanneer gaat u aan de slag met de aanbevelingen van de expertgroep zoönosen om het aantal pluimveebedrijven in waterrijke gebieden en de dichtheid van pluimveebedrijven te verminderen?[5]
 14. Kunt u deze vragen één voor één beantwoorden?


[1] https://www.nationalpark-wattenmeer.de/news/gefluegelpest-virus-bei-drei-seehunden

[2] Bijlage bij Kamerstuk 28286, nr. 1185

[3] Beantwoording SO over de brief over vogelgriep aangetoond bij vossen, brief 15 september 2021

[4] https://twitter.com/thijskuiken/status/1322576851773120513

[5] Rapport commissie Bekedam, Zoönosen in het vizier, 2021