Vragen Teunissen en Van Raan over het bericht dat Duitsland haar broei­kas­gas­re­duc­tie­doelen gaat aanscherpen


Indiendatum: 5 mei 2021

Kamervragen van de leden Teunissen en Van Raan (Partij voor de Dieren) aan de ministers van EZK en BuZa over het bericht dat Duitsland haar broeikasgasreductiedoelen gaat aanscherpen.

 1. Kent u het bericht “Germany to hike 2030 CO2 emissions reduction target to 65%”?[1]
 2. Klopt het dat Duitsland haar broeikasgasreductiedoel voor 2030 gaat ophogen naar 65% ten opzichte van 1990? Zo nee, hoe zit het dan?
 3. Klopt het dat Duitsland een broeikasgasreductiedoel voor 2040 gaat instellen van 88% ten opzichte van 1990? Zo nee, hoe zit het dan?
 4. Klopt het dat Duitsland in 2045 “klimaatneutraal” wil zijn? Zo nee, hoe zit het dan?
 5. Gelden deze Duitse doelen voor alle broeikasgassen, of enkel voor CO2?
 6. Gelden deze Duitse doelen voor alle sectoren? Zo nee, welke uitzonderingen maakt Duitsland?
 7. Worden deze Duitse doelen juridisch bindend?
 8. Klopt het dat Duitsland met het ophogen van haar broeikasgasreductiedoelen reageert op de uitspraak van het Duitse Constitutioneel Hof over de Duitse Klimaatwet die deels ongrondwettelijk bleek te zijn? Zo nee, hoe zit het dan? Zo ja, kunt u toelichten wat de onderbouwing is van Duitsland bij de keuze om de uitspraak van het Constitutioneel Hof over de Duitse Klimaatwet op deze wijze in te vullen?
 9. Erkent u dat Duitsland een stuk sneller reageert op deze uitspraak dan Nederland destijds deed op de verschillende uitspraken in de Urgenda-zaak? Zo nee, waarom niet?
 10. Kunt u dit verschil in reactiesnelheid verklaren?
 11. Wat is uw reactie op de aangescherpte Duitse broeikasgasreductiedoelen?
 12. Kunt u aangeven welke Europese landen inmiddels broeikasgasreductiedoelen hebben ingesteld die, als gevolg van een hoger ambitieniveau, afwijken van de doelen die zijn vastgelegd in de Europese Klimaatwet? Kunt u hierbij de relevante bijzonderheden benoemen omtrent afbakening, uitzonderingsgronden en juridische afdwingbaarheid?
 13. Kunt u aangeven welke Europese landen op dit moment – net zoals Duitsland – bezig zijn met concrete aanscherpingen van hun broeikasgasreductiedoelen?
 14. Is het nog steeds uw ambitie om van Nederland een internationale klimaatkoploper te maken? Zo nee, waarom niet?
 15. Bent u bereid om de Nederlandse broeikasgasreductiedoelen nader aan te scherpen, minstens in lijn met de huidige Europese klimaatkoplopers? Zo nee, waarom niet?
 16. Erkent u dat Nederland de uitstoot van broeikasgassen zo snel mogelijk, zo veel mogelijk moet terugdringen? Zo nee, waarom niet?


[1] https://www.reuters.com/article/us-climate-change-germany/germany-to-raise-2030-co2-emissions-reduction-target-to-65-spiegel-idUSKBN2CM0LG