Vragen Teunissen en Akerboom over de Cats­huis­sessie met het bedrijfs­leven over de IMVO-wet en het vesti­gings­klimaat


Indiendatum: 31 jan. 2023

Schriftelijke vragen van de leden Teunissen en Akerboom (beiden PvdD) aan de minister-president over de Catshuissessie met het bedrijfsleven over de IMVO-wet en het vestigingsklimaat

  1. Klopt het dat u op 2 februari aanstaande een gesprek heeft met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven over het vestigingsklimaat?
  2. Klopt het dat deze bedrijven tijdens dit gesprek hun weerstand zullen uiten tegen IMVO-wetgeving die ervoor moet zorgen dat bedrijven misstanden in hun productieketen moeten voorkomen?
  3. Welke bedrijven zullen exact aanschuiven bij dit overleg?
  4. Zijn er ook duurzame bedrijven uitgenodigd voor dit gesprek, en zo ja, waaruit blijkt dat die bedrijven duurzaam zijn? Maken ze deel uit van het netwerk van 2000 bedrijven van MVO Nederland?
  5. Bent u het ermee eens dat gelijk speelveld juist geborgd zou moeten worden voor bedrijven die al jarenlang aantoonbaar serieus werk maken van het implementeren van de OESO-richtlijnen, klimaatbeleid en arbeidsrechten, zoals van ze wordt verwacht? Bent u bereid dit duidelijk te maken aan de deelnemers aan het gesprek?
  6. Staan verduurzaming in lijn met Klimaatakkoord van Parijs, het akkoord over natuurbehoud dat is gesloten op de recente VN-Biodiversiteitstop en het kabinetsbeleid waarbinnen al meer dan 10 jaar lang van bedrijven wordt verwacht dat zij zich aan de OESO-richtlijnen houden, ook op de agenda van deze bijeenkomst? Zo nee, waarom niet?
  7. Kunt u deze vragen beantwoorden voor het gesprek plaatsvindt op 2 februari?