Vragen over zwijnen als decoratie Halloween feest


Indiendatum: okt. 2012

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de staatssecretaris van Economische zaken, Landbouw en Innovatie over de afslachting van zwijnen voor decoratie Halloween feest.

1. Kent u het bericht “Zwijnen gruwelijk afgeslacht en gebruikt als horrordecor”?[1]

2. Is het waar dat de zwijnen eerst geschoten zijn?

3. Is er onderzoek ingesteld naar de aard van de gebruikte munitie, om de daders van deze slachtpartij op te sporen? Zo ja, met welk resultaat? Zo nee, waarom niet?

4. Kunt u aangeven of de betrokken boswachter over opsporingsbevoegdheid beschikt en of het waar is dat ze heeft gezegd “ik vertrouw de jagers op hun woord”?

5. Deelt u de mening dat het “op hun woord vertrouwen” van mensen die met vuurwapens actief zijn in het bewuste gebied en regelmatig zwijnen schieten, geen voor de hand liggend onderdeel van de opsporingsmethode zou moeten zijn om de daders te pakken te krijgen? Zo ja, bent u bereid te bevorderen dat er alsnog nader onderzoek ingesteld wordt, ook in jagerskringen? Zo nee, waarom niet?

[1] http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3339106/2012/10/29/Zwijnen-gruwelijk-afgeslacht-en-gebruikt-als-horrordecor.dhtml

Indiendatum: okt. 2012
Antwoorddatum: 15 jan. 2013

Hierbij zend ik u, mede namens de minister van Veiligheid en Justitie, de antwoorden op de vragen die zijn gesteld door het lid Thieme over de afslachting van zwijnen voor decoratie tijdens het Halloween-feest.

1
Kent u het bericht «Zwijnen gruwelijk afgeslacht en gebruikt als horrordecor»?

Antwoord
Ja.

2
Is het waar dat de zwijnen eerst geschoten zijn?

3
Is er onderzoek ingesteld naar de aard van de gebruikte munitie, om de daders van deze slachtpartij op te sporen? Zo ja, met welk resultaat? Zo nee,
waarom niet?

Antwoord 2 en 3
Uit politieonderzoek is gebleken dat de zwijnen op legale wijze zijn doodgeschoten. De identiteit van de personen die bij het doden van de dieren betrokken zijn geweest, is bekend bij het Openbaar Ministerie. Aangezien er geen sprake is geweest van strafbaar handelen, heeft het Openbaar Ministerie besloten geen strafrechtelijk onderzoek in te stellen. Dit laat overigens onverlet dat ik de wijze waarop is omgegaan met de kadavers afkeur.

4
Kunt u aangeven of de betrokken boswachter over opsporingsbevoegdheid beschikt en of het waar is dat ze heeft gezegd «ik vertrouw de jagers op hun woord»?

5
Deelt u de mening dat het «op hun woord vertrouwen» van mensen die met vuurwapens actief zijn in het bewuste gebied en regelmatig zwijnen schieten, geen voor de hand liggend onderdeel van de opsporingsmethode zou moeten zijn om de daders te pakken te krijgen? Zo ja, bent u bereid te bevorderen dat er alsnog nader onderzoek ingesteld wordt, ook in jagerskringen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 4 en 5
De betrokken boswachter heeft geen opsporingsbevoegdheid. In dit geval heeft de politie onderzoek gedaan. Ik verwijs daarvoor naar mijn antwoord op vraag 2 en 3. Overigens ben ik van mening dat in het algemeen de medewerkers van Staatsbosbeheer op een integere en vakkundige wijze omgaan met hun bevoegdheden en verantwoordelijkheden en zij op basis van hun ervaring
en kunde goed in staat zijn om de juiste inschattingen te maken. De aangehaalde frase uit een krantenartikel doet daar niets aan af.

(w.g.) Sharon A.M. Dijksma
Staatssecretaris van Economische Zaken

Interessant voor jou

Vragen over toename van locomotieproblemen bij vleeskuikens

Lees verder

Vragen over apen die op wrede wijze worden afgemaakt in een proefdierfokkerij

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer