Vragen over uit de lucht geschoten zeldzame zeearend


Indiendatum: dec. 2016

Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en de minister van Veiligheid en Justitie over uit de lucht geschoten zeldzame zeearend.

  1. Kent u het bericht “zeldzame zeearend uit de lucht geschoten in Friesland”? [1]
  2. Hoe beoordeelt u de mededeling van de politie dat het mogelijk is dat de zeearend geschoten is door een jager die op ganzen jaagde?
  3. Houdt u het voor mogelijk dat een jager een zeearend verwart met een gans? Zo ja, vindt u het verantwoord dat een dergelijke jager zich met een vuurwapen in de openbare ruimte begeeft? Zo nee, kunt u aangeven waar de politiewoordvoerder op doelde?
  4. Is er al zicht op aanhouding en vervolging van de mogelijke dader? Zo nee, waarom niet en bent u van mening dat er voldoende onafhankelijk toezicht is in het jachtveld?
  5. Is door justitie overwogen, gelet op de ernst van het gepleegde feit een beloning uit te loven voor tips die leiden tot opsporing en vervolging van de dader? Zo nee, waarom niet?
  6. Is er ballistisch onderzoek verricht op basis van de in de zeearend aangetroffen hagelkorrels? Zo nee, waarom niet?
  7. Is het waar dat in de bewuste regio sprake is van ernstige roofvogelvervolging? Zo ja, bent u van mening dat toezicht en handhaving toereikend zijn om een preventieve werking te hebben?

[1] https://www.nrc.nl/nieuws/2016/12/09/zeldzame-zeearend-uit-de-lucht-geschoten-in-friesland-a1535919

Indiendatum: dec. 2016
Antwoorddatum: 6 jan. 2017

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u, mede namens de Minister van Veiligheid en Justitie, de antwoorden toekomen op de vragen van mevrouw Thieme (PvdD) over een uit

de lucht geschoten zeldzame zeearend (kenmerk 2016Z24027, ingezonden
15 december 2016).

1
Kent u het bericht “zeldzame zeearend uit de lucht geschoten in Friesland”?[1]

Antwoord
Ja.

2
Hoe beoordeelt u de mededeling van de politie dat het mogelijk is dat de zeearend geschoten is door een jager die op ganzen jaagde?

3
Houdt u het voor mogelijk dat een jager een zeearend verwart met een gans?
Zo ja, vindt u het verantwoord dat een dergelijke jager zich met een vuurwapen in de openbare ruimte begeeft? Zo nee, kunt u aangeven waar de politie­woordvoerder op doelde?

Antwoord
Bij navraag heeft de politie mij meegedeeld dat zij de mededeling, zoals vermeld in de media, niet heeft gedaan. Gezien het aanzienlijke verschil in grootte is het niet waarschijnlijk dat een jager een zeearend verwart met een gans.

4
Is er al zicht op aanhouding en vervolging van de mogelijke dader? Zo nee, waarom niet en bent u van mening dat er voldoende onafhankelijk toezicht is in het jachtveld?

6
Is er ballistisch onderzoek verricht op basis van de in de zeearend aangetroffen hagelkorrels? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 4 en 6
Op dit moment wordt onder leiding van het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek uitgevoerd door de politie. Omdat dit onderzoek nog gaande is, kan ik daar geen verdere mededelingen over doen.

5
Is door justitie overwogen, gelet op de ernst van het gepleegde feit een beloning uit te loven voor tips die leiden tot opsporing en vervolging van de dader? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
Nee, dit is niet overwogen. Een beloning kan slechts worden uitgeloofd ten behoeve van de opheldering van een zeer ernstig misdrijf waardoor de rechtsorde is geschokt en voor de opsporing en van aanhouding van gevaarlijke voortvluchtige verdachten of veroordeelden. Het uit de lucht schieten van de zeearend valt hier, hoewel hier ook sprake is van een ernstige kwestie, niet onder.

7
Is het waar dat in de bewuste regio sprake is van ernstige roofvogelvervolging? Zo ja, bent u van mening dat toezicht en handhaving toereikend zijn om een preventieve werking te hebben?

Antwoord
In Friesland worden inderdaad vaker dan gemiddeld incidenten met het doden van roofvogels geconstateerd. Dit kan meerdere redenen hebben, zoals een actieve werkgroep van burgers die zich inzet tegen deze incidenten en intensiever toezicht en handhaving. Ik ben van mening dat er voldoende toezicht is op het nakomen van de regels omtrent jacht, wildbeheer en schadebestrijding. Incidenten zoals deze zijn, helaas, echter niet altijd te voorkomen.

(w.g.)

Martijn van Dam

Staatssecretaris van Economische Zaken

[1] https://www.nrc.nl/nieuws/2016...

Wij zijn tegen:

Interessant voor jou

Vragen over de vergroeningseis van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid om permanent grasland te behouden

Lees verder

Vragen over mensonterende omstandigheden bij de teelt van koffie in Brazilië.

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer