Vragen over rond­slin­ge­rende munitie in de natuur


Indiendatum: jan. 2014

1. Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘Jagers verliezen munitie’?[1]

2. Hoeveel loodhoudende munitie wordt in Nederland gebruikt? En hoeveel komt daarvan in het milieu en de natuur terecht?

3. In hoeveel EU-lidstaten (en welke) is het gebruik van loodhoudende (jacht)munitie op dit moment verboden en in welke lidstaten is het gebruik toegestaan?

4. Wat is de stand van zaken in EU-verband ten aanzien van de discussie over de schadelijkheid van loodhoudende munitie voor het milieu en voor de volksgezondheid in gevallen dat in het wild levende dieren met lood worden geschoten en vervolgens geconsumeerd?[2]

5. Deelt u de mening dat het in de natuur achterlaten van munitie zeer onwenselijk is en daarom een hoge strafmaat verdient? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u specifiek zijn in uw opvattingen ten aanzien van de strafmaat?

6. Bent u bereid in Nederland een totaalverbod (voor jacht en schadebestrijding ) op het gebruik van loodhoudende hagel uit te breiden naar loodhoudende kogels? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

[1]http://www.twentefm.nl/streeknieuws/37552/0/jagers-verliezen-munitie.html

[2] http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2010-9592&language=NL

Indiendatum: jan. 2014
Antwoorddatum: 8 jan. 2014

1

Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘Jagers verliezen munitie’? 1)

Antwoord 1

Ja.

2

Hoeveel loodhoudende munitie wordt in Nederland gebruikt? Welk deel daarvan komt in het milieu en in de natuur terecht?

Antwoord 2

Dergelijke gegevens zijn niet voorhanden en het zou een forse inspanning vergen om deze te verkrijgen.

3

In welke EU-lidstaten is het gebruik van loodhoudende (jacht)munitie op dit moment verboden en in welke lidstaten is het gebruik toegestaan?

Antwoord 3

In het kader van het Euro-Afrikaans Watervogelverdrag (AEWA) hebben partijen afgesproken om het gebruik van loodhoudende hagel voor de jacht uit te faseren. Uit de rapportages van het secretariaat bij dit verdrag blijkt dat 14 lidstaten van de EU een verbod op het gebruik van loodhoudende hagel hebben vastgesteld, waaronder Nederland, Frankrijk, Spanje en delen van Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Er zijn geen gegevens beschikbaar over regels met betrekking tot het gebruik van loodhoudende kogelpatronen in de verschillende EU-lidstaten.

4

Wat is de stand van zaken op Europees niveau ten aanzien van de discussie over de schadelijkheid van loodhoudende munitie voor het milieu en voor de volksgezondheid in gevallen dat in het wild levende dieren met lood afgeschoten en vervolgens geconsumeerd worden? 2)

Antwoord 4

De discussie over het gebruik van loodhoudende munitie in de jacht vindt op Europees niveau plaats in de intergroup duurzame jacht van het Europees Parlement. De aandacht van de lidstaten gaat momenteel vooral uit naar de uitvoering van de afspraken, genoemd in het antwoord op vraag 3.

5

Deelt u de mening dat het in de natuur achterlaten van munitie zeer onwenselijk is en dat dit daarom een hoge strafmaat verdient? Zo ja, kunt u specifiek zijn in uw opvattingen ten aanzien van de strafmaat? Zo nee, waarom niet?

6

Bent u bereid in Nederland een totaalverbod op het gebruik van loodhoudende hagel uit te breiden naar loodhoudende kogels voor jacht en schadebestrijding? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 5 en 6

Ik acht het achterlaten van munitie in het buitengebied zeer onwenselijk. Buiten het gevaar dat dit kan opleveren voor passanten, wordt ook schade aan het milieu toegebracht. Van jagers wordt verwacht dat zij zorgvuldig met hun wapen en munitie omgaan. Dit is wettelijk verankerd in de regelgeving met betrekking tot wapens en munitie.

Het incident, genoemd in het aangehaalde mediabericht, geeft mij onvoldoende aanleiding om het geldende verbod op het gebruik van loodhoudende hagel uit te breiden met een verbod op het gebruik van loodhoudende kogelpatronen voor jacht en schadebestrijding.

Interessant voor jou

Vragen over de ontwikkeling van stapelbakstallen

Lees verder

Mondelinge vragen Ouwehand over groeiend verzet tegen vuurwerk

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer