Vragen over misstanden tijdens een nert­sen­transport van Nederland naar Grie­kenland


Indiendatum: dec. 2011

Vragen van het lid Thieme aan de staatssecretaris Economische zaken, Landbouw en Innovatie over misstanden tijdens een nertsentransport van Nederland naar Griekenland

1. Kent u het de berichten over de misstanden die zijn vastgesteld in de Italiaanse haven Bari bij een Nederlands transport van 1 800 nertsen op weg naar Griekenland? [1]

2. Is het waar dat deze van nature solitair levende nertsen zo opeengestapeld waren dat ze zich nauwelijks konden verroeren en ze elkaar bevuilden met urine en ontlasting? Zo ja, waarom is dit bij controles in Nederland niet opgemerkt? Zo nee, waar baseert u dat op?

3. Is het waar dat er in strijd met de Europese regeling geen gezondheidscertificatie aanwezig was en een specifieke autorisatie voor het vervoer van nertsen ontbrak? Zo ja, hoe verklaart u dat?

4. Heeft er stal- of klepcontrole plaatsgevonden bij dit diertransport?

5. Hoe verklaart u dat ondanks nVWA controles op deze wijze nertsen op transport kunnen worden gezet?

6. Welke rol heeft de kwaliteitsregeling Quality system Livestock Logistics (QLL) in deze casus? Indien geen enkele rol, waarom niet?

7. Wat was het doel van dit transport van levende dieren over deze afstand? Waar zijn de nertsen nu?

8. Is het waar dat de welzijnsnormen die het productschap heeft opgesteld geen voorschriften bevatten voor het transport van deze dieren, gezien het feit dat dat zelden voorkomt? Zo ja, deelt u de mening dat het transporteren van deze niet-gedomesticeerde dieren verboden zou moeten worden gezien het feit dat het niet mogelijk is ze te vervoeren zonder grote welzijnsproblemen?

[1]
Broadcaster: Canale 5 – Mediaset Television news: TG5, date: 2011.11.26, http://www.video.mediaset.it/video/tg5/full/263881/edizione-ore-1300-del-26-novembre.html#tf-s1-c1-o1-p3
Broadcaster: Italia 1 – Mediaset Television news: Studio Aperto date: 2011.11.26 http://www.video.mediaset.it/video/studioaperto/edizione_servizio/263928/bloccato-carico-illegale-di-visoni.html#tc-s1-c1-o1-p11

Indiendatum: dec. 2011
Antwoorddatum: 2 jan. 2012

1. Kent u de berichten over de misstanden die zijn vastgesteld in de Italiaanse haven Bari bij een Nederlands transport van 1800 nertsen op weg naar Griekenland? 1)

Ik heb naar aanleiding van deze vragen informatie opgevraagd bij de Italiaanse autoriteiten.


2 t/m 5.
Is het waar dat deze van nature solitair levende nertsen zo opeengestapeld waren dat ze zich nauwelijks konden verroeren en ze elkaar bevuilden met urine en ontlasting? Zo ja, waarom is dit bij controles in Nederland niet opgemerkt? Zo nee, waar baseert u dat op?

Is het waar dat er in strijd met de Europese regeling geen gezondheidscertificatie aanwezig was en een specifieke autorisatie voor het vervoer van nertsen ontbrak? Zo ja, hoe verklaart u dat?

Heeft er stal- of klepcontrole plaatsgevonden bij dit diertransport?

Hoe verklaart u dat ondanks controles van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit op deze wijze nertsen op transport kunnen worden gezet?

Van de Italiaanse autoriteiten heb ik vernomen dat de nertsen niet correct werden vervoerd. De kooien waren zodanig op elkaar gestapeld dat urine en ontlasting er doorheen konden vallen. De wagen was wel goedgekeurd voor het vervoer van nertsen. De vervoerder had een vergunning voor lang transport van een aantal diersoorten, maar niet voor nertsen.

Bovendien was de verplichte gezondheidsverklaring van de eigen dierenarts van de nertsenhouder niet correct. Er is een nieuwe eigen verklaring nagezonden die wel correct was.

De autoriteiten hebben passende maatregelen genomen en hebben de transporteur een boete opgelegd voor de begane overtredingen.

Nertsen zijn dieren die onder artikel 4 van de ‘Bezemrichtlijn’ vallen (Richtlijn 92/118/EEG) vallen. Dat wil zeggen dat ze in het intraverkeer gebracht mogen worden zonder dat er een exportcertificering plaatsvindt. Deze dieren mogen binnen de EU worden verplaatst, mits ze begeleid worden met een gezondheidsverklaring van de eigen dierenarts. De transportbeweging wordt dus niet gemeld aan de nVWA, noch vastgelegd in TRACES, noch vooraf gekeurd door de nVWA.

6. Welke rol heeft de kwaliteitsregeling Quality system Livestock Logistics (QLL) in deze casus? Indien geen enkele rol, waarom niet? De kwaliteitsregeling QLL is niet van toepassing op transporteurs van nertsen.

7. Wat was het doel van dit transport van levende dieren over deze afstand? Waar zijn de nertsen nu?

Aangezien de dieren niet onder de te certificeren diersoorten vallen is mij het doel van het transport en de bestemming van de dieren niet bekend. Van de Italiaanse autoriteiten heb ik begrepen dat de dieren op weg waren naar een houderij in Griekenland. Ik heb geen aanwijzingen dat het transport, nadat het zijn weg mocht vervolgen, niet op die bestemming is aangekomen.

8. Is het waar dat de welzijnsnormen die het productschap heeft opgesteld geen voorschriften bevatten voor het transport van deze dieren, gezien het feit dat dat zelden voorkomt? Zo ja, deelt u de mening dat het transporteren van deze niet-gedomesticeerde dieren verboden zou moeten worden, gezien het feit dat het niet mogelijk is ze te vervoeren zonder grote welzijnsproblemen?

De Welzijnsverordening nertsen van de Productschappen Vee en Vlees (PVE) bevat geen voorschriften voor het transport van nertsen. Het transport van nertsen moet voldoen aan de voorwaarden uit de Transportverordening. Zo mag het transport geen letsel of onnodig lijden veroorzaken en dienen de dieren gedrenkt en indien noodzakelijk gevoerd te worden. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de organisator/ uitvoerder van het transport. Als geconstateerd wordt dat dit niet correct gebeurt, kan de betreffende autoriteit corrigerend optreden, zoals ook in dit geval is gedaan door de Italiaanse autoriteiten.


Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
dr. Henk Bleker

Interessant voor jou

Vragen over het mogelijk versoepelen van de regelingen om honden als trekdier in te kunnen zetten

Lees verder

Vragen over de 28 in beslag genomen pony's in Elkenrade

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer