Vragen over mishan­deling van pony's


Indiendatum: jul. 2013

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van Veiligheid & Justitie en de staatssecretaris van Economische Zaken over mishandeling van pony’s

1. Bent u ervan op de hoogte dat er filmpjes op het internet staan waarin vrouwen veel te kleine pony’s berijden en mishandelen?[1] Zo ja, hoe beoordeelt u dit?

2. Kunt u bevestigen dat de vrouwen die de pony’s berijden en de organisaties die betrokken zijn bij het produceren of aanbieden van deze filmpjes Nederlands zijn en dat deze filmpjes waarschijnlijk van een Nederlands productiehuis komen? Zo nee, waarom niet?

3. Deelt u de mening dat het dierenleed dat in de filmpjes te zien is onacceptabel is en de makers van deze filmpjes de wet overtreden? Zo ja, welke consequenties verbindt u hieraan?

4. Bent u bereid het toezicht op dierenmishandeling te verscherpen en in te grijpen zodat de betrokkenen van deze en soortgelijke filmpjes opgepakt worden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

[1] http://www.rtvnh.nl/nieuws/110661/Dierenpolitie+N-H+zoekt+ponypletter

Indiendatum: jul. 2013
Antwoorddatum: 12 aug. 2013

Geachte Voorzitter,

Hierbij zend ik u, mede namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, de antwoorden op de vragen van het lid Thieme (PvdD) over de mishandeling van pony’s.

1: Bent u ervan op de hoogte dat er filmpjes op het internet staan waarin vrouwen veel te kleine pony’s berijden en mishandelen?[1] Zo ja, hoe beoordeelt u dit?

Antwoord:

Ja. Het mishandelen van dieren en het zich laten vervoeren door een dier wanneer dit de krachten van een dier te boven gaat keur ik uiteraard af.

2: Kunt u bevestigen dat de vrouwen die de pony’s berijden, en de organisaties die betrokken zijn bij het produceren of aanbieden van deze filmpjes Nederlands zijn en dat deze filmpjes waarschijnlijk van een Nederlands productiehuis komen? Zo nee, waarom niet?

3: Deelt u de mening dat het dierenleed dat in de filmpjes te zien is onacceptabel is en de makers van deze filmpjes de wet overtreden? Zo ja, welke consequenties verbindt u hieraan?

Antwoord 2 en 3: Er loopt momenteel een strafrechtelijk onderzoek. In verband met het opsporingsbelang kunnen over het strafrechtelijk onderzoek geen mededelingen worden gedaan.

4: Bent u bereid het toezicht op dierenmishandeling te verscherpen en in te grijpen, zodat de betrokkenen bij deze en soortgelijke filmpjes opgepakt worden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

Antwoord: De inzet op de handhaving van het verbod op mishandeling en verwaarlozing is substantieel verhoogd met de komst van het meldnummer 144 en de taakaccenthouders bij de politie. De politie, de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming en de NVWA werken intensief samen op dit terrein, hetgeen heeft geresulteerd in een stijging van het aantal zaken dat wordt opgepakt. De politie doet voorts reeds onderzoek naar deze zaak. Ik zie dan ook geen aanleiding hierin een verdere verscherping aan te brengen.

(w.g.) Sharon A.M. Dijksma

Staatssecretaris van Economische Zaken

[1] http://www.rtvnh.nl/nieuws/110661/Dierenpolitie+N-H+zoekt+ponypletter