Vragen over impuls­aan­kopen en het welzijn van paarden en pony's


Indiendatum: okt. 2016

Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de staatssecretaris van Economische Zaken over impulsaankopen en het welzijn van paarden en pony's.

  1. Kent u het bericht "Dronken vrienden kopen veulen Binky: 'Ik heb niet eens een weiland'"?[1]
  2. Vindt u het wenselijk dat mensen, al dan niet in beschonken toestand, in een opwelling kunnen overgaan tot de aankoop van een dier, in dit geval een Shetlandveulen van 3,5 maand oud, en dat dier zonder enige kennis van zaken nog meekrijgen ook?
  3. Vindt u 3,5 maand een geschikte leeftijd voor een veulen om reeds van zijn moeder gescheiden te zijn en te zijn overgeleverd aan de handel?
  4. Vindt u de verkoopprijzen op paardenmarkten (in dit geval eerst 40 euro voor een Shetlandveulen, in de doorverkoop een tientje) bijdragen aan een besef van (financiële) verantwoordelijkheid voor het te koop aangeboden dier
  5. Vindt u überhaupt dat paardenmarkten het dierenwelzijn dienen?
  6. Vindt u dat de vrijwillige aanpak van de Sectorraad Paarden het welzijn van paarden en pony's in Nederland veilig heeft weten te stellen?
  7. Kunt u deze (eenvoudige ja/nee-)vragen beantwoorden vóór het Algemeen Overleg Dierenwelzijn dd 2 november 2016, zodat we er daar verder met elkaar over kunnen spreken?

[1] http://www.rtvnoord.nl/nieuws/169088/Dronken-vrienden-kopen-veulen-Binky-Ik-heb-niet-eens-een-weiland

Indiendatum: okt. 2016
Antwoorddatum: 8 nov. 2016

Geachte Voorzitter,

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van het lid Ouwehand (PvdD) over impulsaankopen en het welzijn van paarden en pony's (ingezonden 20 oktober 2016, kenmerk 2016Z19217).

1

Kent u het bericht "Dronken vrienden kopen veulen Binky: 'Ik heb niet eens een weiland'"? [1]

Antwoord

Ja.

2

Vindt u het wenselijk dat mensen, al dan niet in beschonken toestand, in een opwelling overgaan tot de aankoop van een dier, in dit geval een Shetlandveulen van 3,5 maand oud, en dat dier zonder enige kennis van zaken nog meekrijgen ook?

Antwoord

Nee. De verkoop van dieren dient altijd zorgvuldig en overwogen te worden uitgevoerd en elke nieuwe houder dient te beschikken over de nodige kennis en vaardigheden.

3

Vindt u 3,5 maand een geschikte leeftijd voor een veulen om reeds van zijn moeder gescheiden te zijn en te worden overgeleverd aan de handel?

Antwoord

Nee. Op grond van artikel 1.6 Besluit houders van dieren dient een dier voldoende ruimte te worden gelaten voor zijn fysiologische en ethologische behoeften. De gemiddelde speenleeftijd van een veulen ligt rond de 9 maanden. Een veulen van 3,5 maand drinkt dus nog moedermelk en heeft om die reden nog de behoefte om bij zijn moeder te kunnen drinken en bescherming te zoeken.

4

Vindt u de verkoopprijzen op paardenmarkten (in dit geval eerst 40 euro voor een Shetlandveulen, in de doorverkoop een tientje) bijdragen aan een besef van (financiële) verantwoordelijkheid voor het te koop aangeboden dier?

Antwoord

De hoogte van verkoopprijzen als zodanig zijn niet bepalend voor in hoeverre een houder wel of geen eigen verantwoordelijkheid dient te hebben ten opzichte van het dier. Ook indien een dier om niet wordt afgegeven, kan het welzijn van het dier goed gewaarborgd zijn.

5

Vindt u überhaupt dat paardenmarkten het dierenwelzijn dienen?

Antwoord

Het houden van dieren kan niet los gezien worden van de koop en verkoop ervan. Een koop en verkoop van dieren kan gepaard gaan met een zekere mate van stress. Wel dient er zorg voor gedragen te worden dat dit proportioneel is en zoveel mogelijk beperkt blijft. Bij het gedrag van burgers ten aanzien van dieren dient steeds rekenschap gegeven te worden van de intrinsieke waarde van het dier. De bepalingen in de Wet dieren en het Besluit houders van dieren dienen dan ook nageleefd te worden.

6

Vindt u dat de vrijwillige aanpak van de Sectorraad Paarden het welzijn van paarden en pony's in Nederland veilig heeft weten te stellen?

Antwoord

Het is de verantwoordelijkheid van de houder zelf en niet van de Sectorraad Paarden om zorg te dragen dat het welzijn van de door hem gehouden dieren gewaarborgd wordt. De Sectorraad Paarden heeft wel als taak om welzijnsproblemen aan te kaarten en zonodig verbeterpunten aan te dragen.

7

Kunt u deze (eenvoudige ja/nee-)vragen beantwoorden vóór het algemeen overleg Dierenwelzijn op 2 november 2016, zodat we er daar verder met elkaar over kunnen spreken?

Antwoord

Nee, dit is niet mogelijk gebleken.

(w.g.) Martijn van Dam

Staatssecretaris van Economische Zaken

[1] http://www.rtvnoord.nl/nieuws/169088/Dronken-vrienden-kopen-veulen-Binky-Ik-heb-niet-eens-een-weiland

Interessant voor jou

Vragen over de geplande grootschalige bomenkap in de Schoorlse Duinen

Lees verder

Vragen over de gevaren van anti vlooien- en tekenmiddel Bravecto

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer