Vragen over het wederom ten onrechte verlenen van een vergunning voor het gebruik van kunst­licht en knal­dempers bij afschot


Indiendatum: jan. 2011

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de staatssecretaris van Economische Zaken, Landouw en Innovatie en de ministers van Binnenlandse Zaken en van Veiligheid en Justitie over het wederom ten onrechte verlenen van een vergunning voor het gebruik van kunstlicht en knaldempers bij afschot

1. Kent u het bericht ‘Afschot vossen en konijnen met kunstlicht niet toegestaan’ ? 1]

2. Is het waar dat zowel de rechtbank in Zwolle-Lelystad als die in Leeuwarden hebben vastgesteld dat er geen uitzonderingen mogelijk zijn van de Benelux-overeenkomst die onder meer het gebruik van restlichtversterkers, knaldempers en het gebruik van kunstlicht tijdens de jacht c.q. beheer en schadebestrijding verbiedt?

3. Kunt u aangeven of er provincies zijn waar gebruik van restlichtversterkers, knaldempers, kunstlicht, audiovisuele registratieapparatuur of anderszins volgens het Benelux verdrag verboden jachtmiddelen worden gedoogd? Zo neen, waarom niet?

4. Deelt u de mening dat opgetreden dient te worden tegen het gebruik van middelen die volgens het Benelux verdrag niet zijn toegestaan bij jacht en/of beheer en schadebestrijding en dat vergunningen waarin dergelijke middelen worden gedoogd c.q toegestaan, vernietigd dienen te worden? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo neen, waarom niet?

5. Bent u bereid de AID opdracht te geven tot versterkt toezicht op het gebruik van genoemde illegale jachtmiddelen? Zo neen, waarom niet?

6. Deelt u de mening dat een provincie als Gelderland die in haar vergunningen toestemming heeft gegeven tot het gebruik van genoemde verboden middelen daarmee heeft aangezet tot wetsovertreding c.q stroperij? Zo ja, bent u bereid Gelderland hierop aan te spreken en herhaling onmogelijk te maken? Zo neen, waarom niet?

7. Kunt u aangeven waarom het zolang geduurd heeft alvorens er een eenduidig oordeel kwam over toepassing van het Benelux verdrag, gelet op eerder gestelde vragen ?


1] http://www.echo.nl/al-bu/112-lokaal/ingezonden/1124962/afschot.vossen.en.konijnen.met.kunstlicht.niet.toegestaan/

2] Vergaderjaar 2008-2009, Aanhangsel van de Handelingen nr 271

Indiendatum: jan. 2011
Antwoorddatum: 3 mrt. 2011

1. Kent u het bericht ‘Afschot vossen en konijnen met kunstlicht niet toegestaan’?

Ja.

2. Is het waar dat zowel de rechtbank in Zwolle-Lelystad als die in Leeuwarden hebben vastgesteld dat er geen uitzonderingen mogelijk zijn van de Benelux-overeenkomst die onder meer het gebruik van restlichtversterkers, knaldempers en het gebruik van kunstlicht tijdens de jacht c.q. beheer en schadebestrijding verbiedt?

3. Kunt u aangeven of er provincies zijn waar gebruik van restlichtversterkers, knaldempers, kunstlicht, audiovisuele registratieapparatuur of anderszins volgens het Benelux verdrag verboden jachtmiddelen worden gedoogd? Zo neen, waarom niet?

4. Deelt u de mening dat opgetreden dient te worden tegen het gebruik van middelen die volgens het Benelux verdrag niet zijn toegestaan bij jacht en/of beheer en schadebestrijding en dat vergunningen waarin dergelijke middelen worden gedoogd c.q. toegestaan, vernietigd dienen te worden? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo neen, waarom niet?

5. Bent u bereid de AID opdracht te geven tot versterkt toezicht op het gebruik van genoemde illegale jachtmiddelen? Zo neen, waarom niet?

6. Deelt u de mening dat een provincie als Gelderland die in haar vergunningen toestemming heeft gegeven tot het gebruik van genoemde verboden middelen daarmee heeft aangezet tot wetsovertreding c.q. stroperij? Zo ja, bent u bereid Gelderland hierop aan te spreken en herhaling onmogelijk te maken? Zo neen, waarom niet?

7. Kunt u aangeven waarom het zolang geduurd heeft alvorens er een eenduidig oordeel kwam over toepassing van het Benelux verdrag, gelet op eerder gestelde vragen ?

Onlangs hebben zowel de rechtbank Leeuwarden, als de rechtbank Zwolle-Lelystad zich uitgesproken over de ruimte die de Benelux-overeenkomst biedt voor het gebruik van restlichtversterkers, geluiddempers en kunstlicht tijdens de jacht en beheer en schadebestrijding. Tegen de uitspraak van de rechtbank Leeuwarden heeft de provincie Friesland hoger beroep aangetekend. De rechtbank Zwolle-Lelystad heeft slechts de aangevraagde voorlopige voorziening toegewezen, maar deze is evenmin onherroepelijk geworden. Zolang de vraag welke middelen op grond van de Benelux-overeenkomst mogen worden gebruikt tijdens de jacht en beheer en schadebestrijding onder de rechter is, kan en wil ik hier niet inhoudelijk op ingaan. Zodra de rechterlijke uitspraak over de interpretatie van de Benelux-overeenkomst onherroepelijk is geworden, zal ik mij beraden over te nemen stappen, waarover ik de Kamer zal informeren.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

dr. Henk Bleker

Interessant voor jou

Vragen over zeer ernstige dierverwaarlozing op boerderij Den Ham

Lees verder

Vragen over ontsnapte tijgers bij circus Belly Wien in Alphen aan de Rijn

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer