Vragen over het terug­plaatsen van orka Morgan


Indiendatum: nov. 2010

Vragen van het lid Ouwehand (Partij voor de Dieren) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het terugplaatsen van orka Morgan

1. Kent u het plan dat de mogelijkheden in kaart brengt om Orka Morgan de vrijheid te hergeven? [1]

2. Kunt u bevestigen dat terugplaatsing in het wild van orka Morgan nog steeds uw doelstelling is? Zo neen, waarom niet? Zo ja, op welke wijze wilt u vrijlating bevorderen?

3. Kunt u de garantie geven dat u geen toestemming zult geven om Morgan over te plaatsen naar SeaWorld of een ander soortgelijk dolfinarium?

4. Kunt u een inhoudelijke reactie geven op het plan van de organisatie “Free Morgan”, waarin wordt aangegeven hoe Morgan in het wild kan worden teruggeplaatst?

5. Bent u met mij van mening dat zo snel mogelijk duidelijkheid moet komen over de rehabilitatie en resocialisatie van Morgan? Zo neen, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze denkt u die duidelijkheid te kunnen verschaffen?

--------------------------------------------------------------------------------

[1] http://www.freemorgan.nl/Free_Morgan_01_release_plan.pdf

Indiendatum: nov. 2010
Antwoorddatum: 20 dec. 2010

1. Kent u het plan dat de mogelijkheden in kaart brengt om orka Morgan de vrijheid te hergeven? 1)

Ja.

2. Kunt u bevestigen dat terugplaatsing in het wild van orka Morgan nog steeds uw doelstelling is? Zo neen, waarom niet? Zo ja, op welke wijze wilt u vrijlating bevorderen?

3. Kunt u de garantie geven dat u geen toestemming zult geven om orka Morgan over te plaatsen naar SeaWorld of een ander soortgelijk dolfinarium?

4. Kunt u een inhoudelijke reactie geven op het plan van de organisatie “Free Morgan”, waarin wordt aangegeven hoe orka Morgan in het wild kan worden teruggeplaatst?

5. Deelt u de mening dat zo snel mogelijk duidelijkheid moet komen over de rehabilitatie en resocialisatie van orka Morgan? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze denkt u die duidelijkheid te kunnen verschaffen?

Onlangs is het Dolfinarium Harderwijk - op grond van adviezen van door hen geraadpleegde deskundigen - tot de conclusie gekomen dat de orka Morgan niet teruggeplaatst kan worden in de vrije natuur.

Zoals ik u reeds meldde in reactie op eerder gestelde Kamervragen (Aanhangsel 2010-2011, nr. 344) kan het Dolfinarium dit besluiten binnen het kader van de aan hen verleende ontheffing en het Kwaliteitsprotocol.


De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
dr. Henk Bleker

1) www.freemorgan.nl