Vragen over het terug­plaatsen van orka Morgan


Indiendatum: nov. 2010

Vragen van het lid Ouwehand (Partij voor de Dieren) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het terugplaatsen van orka Morgan

1. Kent u het plan dat de mogelijkheden in kaart brengt om Orka Morgan de vrijheid te hergeven? [1]

2. Kunt u bevestigen dat terugplaatsing in het wild van orka Morgan nog steeds uw doelstelling is? Zo neen, waarom niet? Zo ja, op welke wijze wilt u vrijlating bevorderen?

3. Kunt u de garantie geven dat u geen toestemming zult geven om Morgan over te plaatsen naar SeaWorld of een ander soortgelijk dolfinarium?

4. Kunt u een inhoudelijke reactie geven op het plan van de organisatie “Free Morgan”, waarin wordt aangegeven hoe Morgan in het wild kan worden teruggeplaatst?

5. Bent u met mij van mening dat zo snel mogelijk duidelijkheid moet komen over de rehabilitatie en resocialisatie van Morgan? Zo neen, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze denkt u die duidelijkheid te kunnen verschaffen?

--------------------------------------------------------------------------------

[1] http://www.freemorgan.nl/Free_Morgan_01_release_plan.pdf

Indiendatum: nov. 2010
Antwoorddatum: 20 dec. 2010

1. Kent u het plan dat de mogelijkheden in kaart brengt om orka Morgan de vrijheid te hergeven? 1)

Ja.

2. Kunt u bevestigen dat terugplaatsing in het wild van orka Morgan nog steeds uw doelstelling is? Zo neen, waarom niet? Zo ja, op welke wijze wilt u vrijlating bevorderen?

3. Kunt u de garantie geven dat u geen toestemming zult geven om orka Morgan over te plaatsen naar SeaWorld of een ander soortgelijk dolfinarium?

4. Kunt u een inhoudelijke reactie geven op het plan van de organisatie “Free Morgan”, waarin wordt aangegeven hoe orka Morgan in het wild kan worden teruggeplaatst?

5. Deelt u de mening dat zo snel mogelijk duidelijkheid moet komen over de rehabilitatie en resocialisatie van orka Morgan? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze denkt u die duidelijkheid te kunnen verschaffen?

Onlangs is het Dolfinarium Harderwijk - op grond van adviezen van door hen geraadpleegde deskundigen - tot de conclusie gekomen dat de orka Morgan niet teruggeplaatst kan worden in de vrije natuur.

Zoals ik u reeds meldde in reactie op eerder gestelde Kamervragen (Aanhangsel 2010-2011, nr. 344) kan het Dolfinarium dit besluiten binnen het kader van de aan hen verleende ontheffing en het Kwaliteitsprotocol.


De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
dr. Henk Bleker

1) www.freemorgan.nl

Interessant voor jou

Vragen over de plannen voor een \'tijdelijke dierentuin\' in Hoogeveen

Lees verder

Vragen over de misstanden op de paardenmarkt in Hedel

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer