Vragen over het onthoofden van ganzen bij carnaval


Indiendatum: mrt. 2011

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het onthoofden van ganzen bij carnaval:

1. Kent u het bericht ‘Rel rond dierarts bij ganstrekken’?

2. Deelt u de mening van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde dat ganstrekken, waarbij een gans speciaal voor een carnavalsspektakel wordt gedood en geprepareerd om in een ruiterspel de kop van de romp te trekken, een luguber spel is dat niet getuigt van respect voor het dier?

3. Hoe beoordeelt u deze vorm van volksvermaak, waarbij een wedstrijd wordt gemaakt van het onthoofden van speciaal voor dit evenement gedode ganzen?

4. Deelt u de mening dat van het doden van dieren louter voor het vermaak van mensen een verkeerd voorbeeld uitgaat en dat het om die reden verboden zou moeten worden? Zo neen, waarom niet?

5. Bent u bereid stappen te nemen om te voorkomen dat ook dit jaar een gans wordt gedood voor het ‘ganstrekken’ in Grevenbicht? Zo ja, welke en op welke termijn? Zo neen, waarom niet?


1] Dagblad de Limburger, 1 maart 2011
2]http: //www.knmvd.nl/persberichten/2011/januari/beroepsvereniging-van-dierenartsen-ganstrekken-is-niet-van-deze-tijd

Indiendatum: mrt. 2011
Antwoorddatum: 23 mei 2011

1. Kent u het bericht ‘Rel rond dierarts bij ganstrekken’? 1)Ja.

2 en 3. Deelt u de mening van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde dat ganstrekken, waarbij een gans speciaal voor een carnavalsspektakel wordt gedood en geprepareerd om in een ruiterspel de kop van de romp te trekken, een luguber spel is dat niet getuigt van respect voor het dier? 2)Hoe beoordeelt u deze vorm van volksvermaak, waarbij een wedstrijd wordt gemaakt van het onthoofden van speciaal voor dit evenement gedode ganzen?

Het spel “ganstrekken” vind ik niet getuigen van respect voor het leven van dieren en van respect voor dit dode dier.

4. Deelt u de mening dat van het doden van dieren louter voor het vermaak van mensen een verkeerd voorbeeld uitgaat en dat het om die reden verboden zou moeten worden? Zo nee, waarom niet?

Van het doden van een dier louter om het dier voor vermaak te gebruiken gaat mijns inziens inderdaad een verkeerd voorbeeld uit. Ik vind het feit dat het ganstrekken een traditie betreft hier niets aan af doen. Het doden van dieren voor vermaak kan naar mijn inschatting ook op weinig steun rekenen in de samenleving.

Met het wetsvoorstel voor een Wet dieren (Kamerstukken I, 2009/10, 31389, nr. A) wordt geregeld in welke gevallen een gehouden dier mag worden gedood. Daarbij ben ik voornemens om in de uitvoeringsregels bij dat wetsvoorstel, in eerste instantie voor een beperkt aantal diersoorten, waaronder ganzen, aan te wijzen in welke gevallen deze dieren mogen worden gedood. Daarbij denk ik niet aan het aanwijzen van het doden van dieren voor vermaak. Ik zal deze uitvoeringsregels in concept aan Uw Kamer en aan de Eerste Kamer doen toekomen.

5. Bent u bereid stappen te nemen om te voorkomen dat ook dit jaar een gans wordt gedood voor het ‘ganstrekken’ in Grevenbicht? Zo ja, welke en op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Nee. Het doden van ganzen voor dit doel is op dit moment niet verboden mits het dier bij het doden elke vermijdbare opwinding of pijn of elk vermijdbaar lijden bespaard blijft.

Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
dr. Henk Bleker

1] Dagblad de Limburger, 1 maart 2011
2]http: //www.knmvd.nl/persberichten/2011/januari/beroepsvereniging-van-dierenartsen-ganstrekken-is-niet-van-deze-tijd

Interessant voor jou

Vragen over persoonlijke garantstelling in het Kunduz-debat

Lees verder

Vragen over Q-koorts op kinderboerderijen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer