Vragen over het met spoed opvangen van schapen die zijn aange­troffen bij illegale slacht­plaats tijdens het Offer­feest


Indiendatum: 21 jul. 2021

Vragen van het lid Vestering (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het met spoed opvangen van schapen die zijn aangetroffen bij illegale slachtplaats tijdens het Offerfeest

1. Heeft u gezien dat de NVWA bij een boerderij in Gelderland stuitte op de illegale (onverdoofde) slachting van schapen in het kader van het Offerfeest?[1]

2. Bent u ervan op de hoogte dat de inspecteurs de verdachten hierbij op heterdaad hebben betrapt bij het onverdoofd slachten van schapen en dat op dat moment al vijf schapen op gruwelijke wijze waren gedood?

3. Klopt het dat er, naast de 5 reeds gedode schapen, nog achttien schapen ook illegaal geslacht zouden worden?

4. Klopt het dat deze dieren desondanks niet in beslag zijn genomen door de NVWA? Zo nee, waar zijn de dieren dan naar toe gebracht? Zo ja, hoe is dit mogelijk?

5. Klopt het dat deze achttien schapen alsnog (onverdoofd) zullen worden geslacht, maar dan in een slachthuis?

6. Deelt u de mening dat de eigenaar van de schuur waarin de illegale slachtingen plaatsvonden en de eigenaar van de aangetroffen schapen medeplichtig zijn aan deze gruwelijke daad? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom zijn de dieren niet direct in beslag genomen? Hoeveel dieren bij deze 'eigenaar' lopen hetzelfde risico? Welke maatregelen worden er getroffen tegen deze betrokkenen?

7. Kunt u bevestigen dat er afspraken zijn gemaakt tussen Comité Dierennoodhulp, de NVWA en de Dierenpolitie om dieren die worden aangetroffen bij illegale slachtplaatsen tijdens de periode van het Offerfeest naar een opvanglocatie te brengen?

8. Waarom zijn deze achttien dieren niet direct overgebracht naar een opvanglocatie?

9. Bent u bereid om hier alsnog zo snel mogelijk voor te zorgen? Zo nee, waarom niet?

10. Kunt u deze vragen één voor één en zo snel mogelijk beantwoorden?

Indiendatum: 21 jul. 2021
Antwoorddatum: 6 sep. 2021

1
Heeft u gezien dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bij een boerderij in Gelderland stuitte op de illegale (onverdoofde) slachting van schapen in het kader van het Offerfeest[1]


Antwoord
Ja.

2
Bent u ervan op de hoogte dat de inspecteurs de verdachten hierbij op heterdaad hebben betrapt bij het onverdoofd slachten van schapen en dat op dat moment al vijf schapen op gruwelijke wijze waren gedood?

Antwoord
Ja.

3
Klopt het dat er, naast de vijf reeds gedode schapen, nog 18 schapen illegaal geslacht zouden worden?

Antwoord
Ja.

4
Klopt het dat deze dieren desondanks niet in beslag zijn genomen door de NVWA? Zo nee, waar zijn de dieren dan naartoe gebracht? Zo ja, hoe is dit mogelijk?

Antwoord
De dieren zijn niet in beslag genomen en zijn op de betreffende boerderij gebleven, omdat de dieren gezond, geïdentificeerd en geregistreerd waren. Er bestond geen wettelijke grond om deze dieren in beslag te nemen.

5
Klopt het dat deze 18 schapen alsnog (onverdoofd) zullen worden geslacht, maar dan in een slachthuis?

Antwoord
Dit is mij onbekend. Het is aan de eigenaar van de schapen om te besluiten of de dieren alsnog geslacht worden.

6
Deelt u de mening dat de eigenaar van de schuur waarin de illegale slachtingen plaatsvonden en de eigenaar van de aangetroffen schapen medeplichtig zijn aan deze gruwelijke daad? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom zijn de dieren niet direct in beslag genomen? Hoeveel dieren bij deze 'eigenaar' lopen hetzelfde risico? Welke maatregelen worden er getroffen tegen deze betrokkenen?

Antwoord
De dieren zijn niet in beslag genomen, omdat de dieren gezond, geïdentificeerd en geregistreerd zijn. Er is geen wettelijke grond om deze dieren in beslag te nemen. Op de desbetreffende locatie werden in totaal 227 runderen, 176 schapen en 8 geiten gehouden. Er wordt een proces-verbaal opgemaakt door de betrokken inspecteurs, zowel tegen de eigenaar van de veehouderij als tegen de eigenaar (koper) van de schapen. Deze worden ingezonden ter beoordeling van het Functioneel Parket.

7
Kunt u bevestigen dat er afspraken zijn gemaakt tussen Comité Dierennoodhulp, de NVWA en de Dierenpolitie om dieren die worden aangetroffen bij illegale slachtplaatsen tijdens de periode van het Offerfeest naar een opvanglocatie te brengen?

Antwoord
Indien er tijdens het Offerfeest (ongemerkte) dieren worden aangetroffen, dan kan de houder de schapen afstaan aan Comité Dierennoodhulp. Het Comité mag de schapen dan, onder voorwaarden, opvangen. Over die voorwaarden heeft de NVWA afspraken met het Comité gemaakt.

8
Waarom zijn deze 18 dieren niet direct overgebracht naar een opvanglocatie?

Antwoord
Ik verwijs u naar mijn antwoorden op vraag 4 en 6.

9
Bent u bereid om hier alsnog zo snel mogelijk voor te zorgen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
Er is geen wettelijke grondslag om deze dieren in beslag te nemen en over te brengen naar een opvanglocatie. Ik verwijs u ook naar mijn antwoorden op vraag 4 en 6.

10
Kunt u deze vragen één voor één en zo snel mogelijk beantwoorden?

Antwoord
Ja, ik heb mij ingezet om uw vragen zo snel mogelijk en één voor één te beantwoorden.


[1] Website NVWA, 20 juli 2021, 'Illegale slachterij opgerold in Gelderland' (https://www.nvwa.nl/nieuws-en-media/nieuws/2021/07/20/illegale-slachterij-opgeroldingelderland)