Vragen over het gebruik van roof­vogels tegen drones


Indiendatum: feb. 2016

Vragen van het lid Wassenberg (Partij voor de Dieren) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het gebruik van roofvogels tegen drones.

  1. Kent u het bericht “Hoe voorkom je aanslagen met drones, met een roofvogel?” waarin blijkt dat de politie test of roofvogels kunnen worden ingezet om drones uit de lucht te halen? [1]
  2. Kunt u aangeven hoeveel roofvogels er in de testfase gebruikt worden en wat voor verwondingen zij hierbij oplopen? Zo nee, waarom niet?
  3. Kunt u aangeven op welke overwegingen besloten zal worden of roofvogels geschikt zijn om in te zetten en welke rol dierenwelzijn hierin heeft? Deelt u de mening dat dierenwelzijn hierin een beslissende rol hoort te hebben? Zo nee, waarom niet?
  4. In hoeverre is er sprake van aangebonden huisvesting, dwang tijdens training en handopfok van de roofvogels? Deelt u de mening dat deze vormen van huisvesting en training niet diervriendelijk zijn? Zo nee, waarom niet?
  5. Zijn er specifieke wettelijke normen voor huisvesting en verzorging die het welzijn van deze vogels garanderen, aangezien roofvogels veel ruimte nodig hebben om hun natuurlijke gedrag te kunnen ontplooien? Zo nee, deelt u de mening dat het onwenselijk is om roofvogels in te zetten in de bestrijding van drones?

[1] NOS 31 januari 2016

http://nos.nl/artikel/2084071-hoe-voorkom-je-aanslagen-met-drones-met-een-roofvogel.html

Indiendatum: feb. 2016
Antwoorddatum: 2 feb. 2016

Vraag 1
Kent u het bericht “Hoe voorkom je aanslagen met drones, met een roofvogel?”, waaruit blijkt dat de politie test of roofvogels kunnen worden ingezet om drones uit de lucht te halen?

Antwoord op vraag 1
Ja.

Vraag 2
Hoeveel roofvogels zijn er in de testfase gebruikt worden en wat voor verwondingen hebben zij hierbij oplopen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord op vraag 2
De politie traint met enkele roofvogels. Geen van deze roofvogels heeft verwondingen opgelopen bij de training.

Vraag 3
Op grond waarvan zal worden besloten of roofvogels geschikt zijn om in te zetten en welke rol heeft dierenwelzijn hierin? Deelt u de mening dat dierenwelzijn hierin een beslissende rol hoort te hebben? Zo nee, waarom niet?

Antwoord op vraag 3
Op dit moment bekijkt de politie verschillende scenario’s om misbruik met drones tegen te gaan. Bij deze scenario’s worden de risico’s meegewogen. De inzet van roofvogels is hierbij één optie en bevindt zich nu in de testfase. In deze testfase worden aspecten meegenomen als opportuniteit (is het een bruikbaar middel in de voorliggende casus) en dierenwelzijn. De afweging tussen de verschillende aspecten zal uit de testfase volgen.

Vraag 4
In hoeverre is er sprake van aangebonden huisvesting, dwang tijdens training en handopfok van de roofvogels? Deelt u de mening dat deze vormen van huisvesting en training niet diervriendelijk zijn? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5
Zijn er specifieke wettelijke normen voor huisvesting en verzorging die het welzijn van deze vogels garanderen, aangezien roofvogels veel ruimte nodig hebben om hun natuurlijke gedrag te kunnen ontplooien? Zo nee, deelt u de mening dat het onwenselijk is om roofvogels in te zetten in de bestrijding van drones?

Antwoord op vraag 4 en 5
Zoals voor alle gehouden dieren gelden ook voor deze vogels de algemene huisvestings- en verzorgingsnormen van het Besluit houders van dieren. De roofvogels hebben de beschikking over ruime hokken waarin ze zowel beschut als zonnig kunnen zitten. Ze zijn eigendom van de valkeniers. De valkeniers zijn verantwoordelijk voor de verzorging en huisvesting. De vogels zijn op natuurlijke wijze door het ouderpaar grootgebracht en vervolgens getraind door de valkeniers. De training omvat geen dwang, maar is gebaseerd op verleiding. De roofvogels trainen dagelijks in de vrije vlucht en staan onder controle van een gespecialiseerde dierenarts.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer