Vragen over het gebruik van CO2 voor het vergassen van veld­muizen in Friesland


Indiendatum: feb. 2015

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken over het gebruik van CO2 voor het vergassen van veldmuizen in Friesland.

  1. Heeft u kennis genomen van de techniek om onder een sleepzeil veldmuizen te vergassen met CO2 en het voornemen hiermee muizen te bestrijden in Friesland?[1]
  2. Bent u met ons van mening dat de methode conform de Europese biocidenrichtlijn niet mag worden ingezet voor de bestrijding van muizen? Zo nee, waarom niet?
  3. Bent u van plan handhavend op te treden tegen de inzet van deze techniek? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

[1] http://www.lc.nl/friesland/veldmuizen-vergast-onder-sleepzeil-18361543.html

Indiendatum: feb. 2015
Antwoorddatum: 13 jan. 2017

Antwoord van Staatssecretaris Dijksma (Economische Zaken)

1

Heeft u kennisgenomen van de techniek om onder een sleepzeil veldmuizen te vergassen met CO2 en het voornemen hiermee muizen te bestrijden in Friesland?1

Antwoord

Ja.

2

Deelt u de mening dat de methode conform de Europese biocidenrichtlijn niet mag worden ingezet voor de bestrijding van muizen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Ja.

3

Bent u van plan handhavend op te treden tegen de inzet van deze techniek? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

De problematiek van de schade aan grasland door veldmuizen verdient een serieuze aanpak. Ik zal met het oog daarop laten nagaan of deze methode in de toekomst toegepast kan gaan worden en zo ja, welke juridische stappen hiertoe gezet moeten worden. Tevens verwijs ik u naar mijn antwoorden van 9 maart 2015 (Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2014–2015, nr. 1522).

Interessant voor jou

Vragen over de grootschalige internationale illegale handel van puppy’s die zich in Nederland concentreert

Lees verder

Vragen over het veilen en opvangen van dieren na een inbeslagname

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer