Vragen over het bericht dat Frankrijk de import van palmolie en onduurzame soja gaat verbieden


Indiendatum: jul. 2017

Schriftelijke vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de staatssecretaris van Infrastructuur & Milieu en de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het bericht dat Frankrijk de import van palmolie en onduurzame soja gaat verbieden.

  1. Hebt u vernomen dat de Franse regering een verbod gaat instellen op de import van palmolie en soja, in het kader van het klimaatakkoord en vanwege de noodzaak om regenwouden en bossen te behouden?[1] Deelt u de mening dat dit initiatief zo snel en zo veel mogelijk navolging moet krijgen?
  2. Wat vindt u ervan dat er jaarlijks een oppervlakte van 13 miljoen hectare bos (ongeveer de oppervlakte van Griekenland) verloren gaat, voornamelijk door de productie van hout en pulp, rundvlees, soja en palmolie? [2]
  3. Wat vindt u ervan dat Nederland hier een wezenlijk aandeel in heeft, onder ander als een van ’s werelds grootste importeurs van palmolie en soja? [2]
  4. Wat vindt u ervan dat ruim de helft van de soja en een derde van de palmolie dat gebruikt wordt voor de veevoersector niet voldoet aan duurzaamheidscertificaties [2], die toch al gebaseerd zijn op zeer zwakke criteria?
  5. Bent u tevreden over de resultaten van de vrijwillige, met Nederlands belastinggeld ondersteunde initiatieven om o.a. de ontbossing voor soja en palmolie te stoppen (Round Table for Responsible Soy en Round Table for Responsible Palmoil)? Zo ja, waar is uw tevredenheid precies op gestoeld en weet u zeker dat u het verantwoord vindt om het bij dergelijke vrijwillige initiatieven te laten?
  6. Deelt u de menig van de Franse minister van Milieu dat “het 'schizofreen' is om enerzijds van bedrijven te vragen om hun uitstoot te verlagen, en tegelijk toe te staan dat miljoenen bomen worden gekapt die juist CO2 opnemen”? [1] Zo nee, waarom niet?
  7. Bent u bereid minstens eenzelfde verbod voor palmolie en soja als Frankrijk in te stellen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn?

[1] Frankrijk verbiedt import palmolie en onduurzame soja. Volgt Nederland?

https://milieudefensie.nl/ontbossing/importverbod-palmolie-soja-frankrijk?utm_source=fb&utm_medium=social&utm_campaign=post170710

[2] Resultaten Monitor Duurzaam Agrogrondstoffen 2015, 6 juli 2017 [Kenmerk 17058222]

Indiendatum: jul. 2017
Antwoorddatum: 10 jul. 2017

Antwoorden van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op vragen van het lid Ouwehand (PvdD) over het bericht dat Frankrijk de import van palmolie en onduurzame soja gaat verbieden.

Vraag 1 en vraag 7

Hebt u vernomen dat de Franse regering een verbod gaat instellen op de import van palmolie en soja, in het kader van het klimaatakkoord en vanwege de noodzaak om regenwouden en bossen te behouden? [1] Deelt u de mening dat dit initiatief zo snel en zo veel mogelijk navolging moet krijgen?

Bent u bereid minstens eenzelfde verbod voor palmolie en soja als Frankrijk in te stellen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn?

Antwoord

Het kabinet heeft vernomen dat de Franse minister voor milieu Hulot wil dat Frankrijk geen onduurzaam geproduceerde palmolie en soja meer importeert. Of dit daadwerkelijk tot een verbod leidt, en zo ja, hoe dit wordt uitgewerkt en aan welke maatregelen hij denkt op welke termijn, is nog niet duidelijk.

Het kabinet is in beginsel geen voorstander van importverboden, en werkt in plaats daarvan aan de verduurzaming van de productie in de landen zelf en aan het vergroten van de vraag naar duurzame palmolie en soja. Dit gebeurt onder andere via de Amsterdam Verklaringen voor duurzame palmolie en tegen ontbossing waar Frankrijk zich afgelopen december bij aansloot.

Vraag 2 en vraag 3

Wat vindt u ervan dat er jaarlijks een oppervlakte van dertien miljoen hectare bos (ongeveer de oppervlakte van Griekenland) verloren gaat, voornamelijk door de productie van hout en pulp, rundvlees, soja en palmolie?[2]

Wat vindt u ervan dat Nederland hier een wezenlijk aandeel in heeft, onder ander als een van ’s werelds grootste importeurs van palmolie en soja? 2
Antwoord

Het kabinet vindt ontbossing een groot probleem. Het kabinet ziet een gezamenlijke verantwoordelijkheid van bedrijven en overheden in de bestrijding van ontbossing. Zo werkt Nederland via het EU FLEGT Actieplan (FLEGT – Forest Law Enforcement Goverance and Trade) aan het tegengaan van illegale houtkap door afspraken te maken met hout producerende landen over het versterken van hun wet- en regelgeving. Ook bevordert Nederland een versterkt maatschappelijk middenveld, versterkt landschapsbeheer en een betere ruimtelijke planning in productielanden, onder andere via steun aan het Initiatief Duurzame Handel en aan Solidaridad.

Daarnaast maakt het kabinet -in Nederland en Europa- afspraken met bedrijven en andere overheden over de inkoop van duurzame soja en palmolie. Tot slot is Nederland mondiaal actief om de vraag naar duurzame palmolie en soja te stimuleren, bijvoorbeeld via werkgroepen met het Chinese bedrijfsleven over de inkoop van duurzame palmolie en soja. Deze mondiale aanpak is nodig, omdat Nederland alleen een te kleine speler is om de gehele markt te verduurzamen.[3]

Vraag 4
Wat vindt u ervan dat ruim de helft van de soja en een derde van de palmolie die gebruikt wordt voor de veevoersector niet voldoet aan duurzaamheidscertificaten2, die toch al gebaseerd zijn op zeer zwakke criteria?

Antwoord

De Nederlandse veevoedersector is, mede dankzij de inzet van de Nederlandse zuivelsector, mondiaal koploper door de gehele Nederlandse afzet van palmolie en soja te verduurzamen middels certificaten van de RSPO (Round Table on Sustainable Palm Oil) en de RTRS (Round Table for Responsible Soy). De Nederlandse veevoedersector koopt daarmee ruim de helft van alle RTRS-soja die jaarlijks mondiaal wordt verkocht. Het kabinet betreurt het dat de sectorambitie om de gehele inkoop van palmolie en soja te verduurzamen niet behaald is door achterwege blijvende vraag vanuit de exportmarkten en te krappe marges om deze kosten in Nederland alleen te dragen.

Vraag 5

Bent u tevreden over de resultaten van de vrijwillige, met Nederlands belastinggeld ondersteunde initiatieven om onder andere de ontbossing voor soja en palmolie te stoppen (Round Table for Responsible Soy en Round Table for Responsible Palm Oil)? Zo ja, waar is uw tevredenheid precies op gestoeld en weet u zeker dat u het verantwoord vindt om het bij dergelijke vrijwillige initiatieven te laten?

Antwoord

Nederland is een voorstander van het werk van de RTRS en RSPO, omdat deze platformen met bedrijven en NGO’s in staat zijn geweest in een relatief korte tijd tot breed gedragen standaarden te komen die nog steeds als koplopers binnen de sectoren gelden. Zo is inmiddels 21% van alle palmolie RSPO gecertificeerd en kent de productie van RTRS-gecertificeerde soja de laatste jaren ook grote groei: in 2015 een groei van 48% en in 2016 56%. Beide standaarden hanteren strenge criteria tegen ontbossing.

Met behulp van deze standaarden is de Nederlandse consumptie van palmolie en soja in een korte tijd grotendeels verduurzaamd. Hiermee is Nederland een koploper. Het kabinet wil daarom deze vrijwillige aanpak voortzetten.

Vraag 6

Deelt u de mening van de Franse minister van Milieu dat “het 'schizofreen' is om enerzijds van bedrijven te vragen om hun uitstoot te verlagen, en tegelijk toe te staan dat miljoenen bomen worden gekapt die juist CO2 opnemen”? 1) Zo nee, waarom niet?

Antwoord

In het beleid van Nederland is geen sprake van deze tegenstelling. Het kabinet zet zowel in op samenwerking en afspraken met het Nederlands bedrijfsleven om hun (CO2) uitstoot te verlagen, als op het bestrijden van ontbossing in producerende landen, via het EU FLEGT Actieplan en verduurzaming van palmolie en soja.

[1] "Frankrijk verbiedt import palmolie en onduurzame soja. Volgt Nederland?", 10 juli 2017, https://milieudefensie.nl/ontbossing/importverbod-palmolie-soja-frankrijk?utm_source=fb&utm_medium=social&utm_campaign=post170710

[2] Resultaten Monitor Duurzaam Agrogrondstoffen 2015, 6 juli 2017,

Kamerstuk 32 266, nr. 9.

[3] Nederland importeert jaarlijks ongeveer 2,4 miljoen ton palmolie, (de EU importeert 7,4 miljoen ton) van de jaarlijkse mondiale productie van ongeveer 60 miljoen ton palmolie. Daarnaast importeert Nederland jaarlijks circa 8 miljoen ton soja van de mondiale productie van 350 miljoen ton; van deze 8 miljoen wordt circa 1,8 miljoen ton soja in Nederland geconsumeerd. Ter vergelijk, China importeert jaarlijks 91 miljoen ton soja.

Interessant voor jou

Vragen over Panama Papers in bezit van de Duitse Federale Recherche (Bundeskriminalamt (BKA))

Lees verder

Vragen Wassenberg over de verwoesting van Natura 2000-gebied de Klaverbank in de Noordzee door boomkorvisserij

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer