Vragen over het autorij­verbod voor vrouwen in Saoedi-Arabie


Indiendatum: nov. 2013

Vragen van de leden Van Bommel (SP), Voordewind (ChristenUnie), Van der Staaij (SGP), Sjoerdsma (D66), Thieme (PvdD), Van Ojik (GroenLinks) en Omtzigt (CDA) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het autorijverbod voor vrouwen in Saoedi-Arabië

1. Bent u bekend met de recente acties in Saoedi-Arabië waarbij tientallen vrouwen het autorijverbod voor vrouwen negeerden? [1]

2. Kunt u bevestigen dat ten minste veertien vrouwen zijn vastgezet en beboet omdat zij auto hebben gereden? Indien neen, wat zijn dan de feiten?

3. Klopt het dat een journalist die zich kritisch heeft uitgelaten over het rijverbod voor vrouwen is gevangengenomen? Indien neen, wat zijn dan de feiten?

4.Hoe beoordeelt u de positie van vrouwen in Saoedi-Arabië op dit moment en de ontwikkelingen met betrekking tot hun positie in de laatste jaren?

5. Bent u bereid naar aanleiding van deze kwestie, bij voorkeur in EU verband, uw Saoedische collega’s op te roepen de positie van vrouwen te verbeteren en de gevangengenomen journalist vrij te laten? Indien neen, waarom niet?

[1] Saudi Arabia: Free journalist who supported women driving, http://www.hrw.org/news/2013/10/29/saudi-arabia-free-journalist-who-supported-women-driving, 30 oktober 2013 & 14 Saudische vrouwen beboet wegens autorijden, http://www.parool.nl/parool/nl/225/BUITENLAND/article/detail/3533958/2013/10/27/14-Saudische-vrouwen-beboet-wegens-autorijden.dhtml, 27 oktober 2013.

Indiendatum: nov. 2013
Antwoorddatum: 18 nov. 2013

Antwoorden van de Minister van Buitenlandse Zaken op vragen van de leden Van Bommel, Voordewind, Van der Staaij, Sjoerdsma, Thieme, Van Ojik en Omtzigt (SP, ChristenUnie, SGP, D66, PvdD, Groenlinks, CDA) over het autorijverbod voor vrouwen in Saoedi-Arabië.

Vraag 1. Bent u bekend met de recente acties in Saoedi-Arabië waarbij tientallen vrouwen het autorijverbod voor vrouwen negeerden? [1]

Antwoord: Ja.

Vraag 2. Kunt u bevestigen dat ten minste veertien vrouwen zijn vastgezet en beboet omdat zij auto hebben gereden? Indien neen, wat zijn dan de feiten?

Antwoord: Voor zover bekend zijn er vrouwen opgepakt, kortstondig vastgehouden en weer vrijgelaten omdat zij auto hebben gereden. Het is echter niet mogelijk om het aantal vrouwen dat is vastgezet onafhankelijk bevestigd te krijgen, noch of zij zijn beboet.

Vraag 3. Klopt het dat een journalist die zich kritisch heeft uitgelaten over het rijverbod voor vrouwen is gevangengenomen? Indien neen, wat zijn dan de feiten?

Antwoord: Tariq al Mubarak heeft korte tijd gevangen gezeten. Hij heeft op 7 oktober jl. een column geschreven in de Asharq al-Awsat krant uit Londen, waarin hij zich sterk maakt voor vrouwenrechten in de Golfregio. Mubarak verwijst hierin onder andere naar het feit dat vrouwen zich moeilijk kunnen verplaatsen vanwege het gebrek aan publieke transportmiddelen en beperkingen die vrouwen ondervinden om auto te rijden. In de Saoedische media is de afgelopen dagen uitgebreid over de Women2Drive campagne geschreven door zowel voor- als tegenstanders van het initiatief.

Vraag 4. Hoe beoordeelt u de positie van vrouwen in Saoedi-Arabië op dit moment en de ontwikkelingen met betrekking tot hun positie in de laatste jaren?

Antwoord: De positie van vrouwen in Saoedi-Arabië is zorgelijk en internationale aandacht hiervoor is van belang. Het kabinet meent dat er ook enige positieve ontwikkelingen op gebied van vrouwenrechten zijn waar te nemen, veelal actief gestimuleerd vanuit het Saoedische Koningshuis. Zo bestaat de Consultatieve Raad sinds 2013 voor 20% uit vrouwen en vrouwen genieten de laatste jaren grotere vrijheden op het gebied van werk en studie. Nederland zal zich er voor in blijven zetten om meer hervormingen op gebied van vrouwenrechten in Saoedi-Arabië te bevorderen.

Vraag 5. Bent u bereid naar aanleiding van deze kwestie, bij voorkeur in EU verband, uw Saoedische collega’s op te roepen de positie van vrouwen te verbeteren en de gevangengenomen journalist vrij te laten? Indien neen, waarom niet?

Antwoord: Zowel Nederland als de EU zijn in gesprek met Saoedi-Arabië over de mensenrechtensituatie in dat land. Versterken van de positie van vrouwen krijgt hierin uitgebreid aandacht. Meest recentelijk gebeurde dit nog tijdens de Universal Periodic Review (UPR) over Saoedi-Arabië op 21 oktober jl. te Geneve. De heer Mubarak is inmiddels vrijgelaten.

[1] Saudi Arabia: Free journalist who supported women driving, http://www.hrw.org/news/2013/10/29/saudi-arabia-free-journalist-who-supported-women-driving, 30 oktober 2013 & 14 Saudische vrouwen beboet wegens autorijden, http://www.parool.nl/parool/nl/225/BUITENLAND/article/detail/3533958/2013/10/27/14-Saudische-vrouwen-beboet-wegens-autorijden.dhtml, 27 oktober 2013.

Interessant voor jou

Vragen over de goudvisindustrie

Lees verder

Vragen over kinderarbeid bij de katoenproductie in Turkije

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer