Vragen over het Apache ongeluk in Mali


Indiendatum: dec. 2016

1. Bent u bekend met het bericht van 4 november 2014 in The Washington Times over een ernstig probleem door vervuiling van de hydraulische vloeistof in het besturingssysteem van de AH-64D? [1]

2. Is de minister, toen het Amerikaanse Ministerie van Defensie de risico’s van vervuilde vloeistof in het hydraulische component van het besturingssysteem van de AH-64D eind 2014 ontdekte, daarvan op de hoogte gebracht, zo nee waarom niet?

3. Was het technisch falen van het component in het besturingssysteem van de verongelukte Nederlandse AH-64D, te wijten aan het hydraulische component van het besturingssysteem, hetzij direct of indirect? Zo niet, aan welk ander component refereert de minister in haar brief van 21 november 2016?

4. Heeft het Ministerie van Defensie maatregelen genomen tegen vervuiling van het hydraulische component van het besturingssysteem in haar AH-64D’s vóór het ongeluk in Mali op 17 maart 2015? Zo ja, welke maatregelen betreffen dit, zo nee, waarom niet?

[1] http://www.washingtontimes.com/news/2014/nov/4/army-apache-helicopter-design-flaw-could-cause-cat/

Indiendatum: dec. 2016
Antwoorddatum: 21 dec. 2016

Antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de minister van Defensie over het Apache ongeluk in Mali (ingezonden op 2 december 2016 met kenmerk 2016Z22936).

1. Bent u bekend met het bericht van 4 november 2014 in The Washington Times over een ernstig probleem door vervuiling van de hydraulische vloeistof in het besturingssysteem van de AH-64D?

Antwoord: Ja.

2. Bent u, toen het Amerikaanse ministerie van Defensie de risico’s van vervuilde vloeistof in het hydraulische component van het besturingssysteem van de AH-64D eind 2014 ontdekte, daarvan op de hoogte gebracht? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Ja. Defensie is daarover op de gebruikelijke manier geïnformeerd.

3. Was het technisch falen van het component in het besturingssysteem van de verongelukte Nederlandse AH-64D te wijten aan het hydraulische component van het besturingssysteem, hetzij direct of indirect? Zo niet, aan welk ander component refereert u dan in uw brief van 21 november 2016?

4. Heeft u maatregelen genomen tegen vervuiling van het hydraulische component van het besturingssysteem in uw AH-64D’s vóór het ongeluk in Mali op 17 maart 2015? Zo ja, welke maatregelen betreffen dit? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 3 en 4: Beide incidenten waren te wijten aan dezelfde hydraulische component van het besturingssysteem van de Apache helikopter. Het falen van de component had bij de Nederlandse Apache helikopter een andere oorzaak dan bij de Amerikaanse. Bij de Nederlandse Apache lag het aan het technisch falen van de component. Zie ook de brief hierover van 21 november jl. (Kamerstuk 29 521, nr. 332). Het ongeval met de Amerikaanse Apache in Fort Rucker werd veroorzaakt door – via de gronduitrusting – verontreinigde hydraulische vloeistof. Destijds heeft Defensie onderzocht of de Nederlandse gronduitrusting voldeed aan de eisen en of de hydraulische vloeistof periodiek werd getest en geanalyseerd. Dat bleek het geval en er zijn geen tekortkomingen geconstateerd. Resultaten van vervolganalyses laten tot op heden geen bijzonderheden zien.

Interessant voor jou

Vragen over Nederlandse banken die investeren in de aanleg van de omstreden North Dakota oliepijpleiding

Lees verder

Vragen over de vergroeningseis van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid om permanent grasland te behouden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer