Vragen over het afschieten van katten


Indiendatum: okt. 2015

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de staatssecretaris van Economische Zaken over het afschieten van katten.

  1. Bent u bekend met het onlangs aangekondigde verbod in de provincie Noord-Brabant om katten af te schieten?[1]
  2. Wat is uw reactie op het feit dat met de provincie Noord-Brabant inmiddels negen provincies dit verbod hebben, maar de provincies Friesland, Overijssel en Utrecht nog steeds aanwijzingen afgeven aan jagers om katten af te schieten?
  3. Kunt u aangeven hoeveel katten er de afgelopen twee jaar zijn afgeschoten en hoeveel daarvan huiskatten waren? Zo nee, waarom niet?
  4. Hoe vorderen de reeds in maart 2014 aangekondigde gesprekken met betrokkenen over alternatieven voor de jacht op katten (33750-XIII-118), naar aanleiding van de aangenomen motie Thieme waarin wordt verzocht het afschieten van katten niet langer toe te staan (KS 33750-XIII-75)?
  5. Hoe vordert de reeds in 2013 aangekondigde herziening van het beleid voor de toepassing van de TNR-methode (TNR = Trap-Neuter-Return) bij wilde katten, waarbij deze katten worden gevangen, gecastreerd en vervolgens uitgezet (KS 2013D32951)?
  6. Kunt u verklaren waarom drie provincies nog steeds geen verbod hebben ingesteld op het afschieten van katten en bent u conform de motie Thieme waarmee de Kamer een verbod eist, bereid om op landelijk niveau tot een verbod op het afschieten van katten te komen? Zo nee, waarom niet?

[1] http://www.omroepbrabant.nl/?news/236906982/Katten+in+Brabant+mogen+niet+meer+worden+afgeschoten.aspx

Indiendatum: okt. 2015
Antwoorddatum: 9 okt. 2015

Geachte Voorzitter,

Hierbij ontvangt u de antwoorden op de vragen van het lid Thieme (PvdD) over het afschieten van katten (kenmerk 2015Z18865, ingezonden 12 oktober 2015).

1

Bent u bekend met het onlangs aangekondigde verbod in de provincies Noord-Brabant om katten af te schieten? [1]

Antwoord

Ja.

2

Wat is uw reactie op het feit dat, met de provincies Noord-Brabant, inmiddels negen provincies dit verbod hebben maar de provincies Friesland, Overijssel en Utrecht nog steeds aanwijzingen afgeven aan jagers om katten af te schieten?

Antwoord

Zoals aangegeven in de brief van 3 maart 2014 (Kamerstuk 33 750-XIII, nr. 118) is de besluitvorming over het al dan niet beperken van een populatie zwerfkatten neergelegd op provinciaal en gemeentelijk niveau. Het besluit van de provincie Noord-Brabant laat zien dat provincies zich bewust zijn van de maatschappelijke discussie en hun eigen afweging daar in maken.

3

Kunt u aangeven hoeveel katten er de afgelopen twee jaar zijn afgeschoten en hoeveel daarvan huiskatten waren? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Nee, er wordt door het Ministerie van Economische Zaken geen registratie bijgehouden van afschot van katten.

4

Hoe vorderen de reeds in maart aangekondigde gesprekken met betrokkenen over alternatieven voor de jacht op katten, naar aanleiding van de motie Thieme waarin wordt verzocht het afschieten van katten niet langer toe te staan?[2][3]

5

Hoe vordert de reeds in 2013 aangekondigde herziening van het beleid voor de toepassing van de TNR (Trap-Neuter-Return)-methode bij wilde katten, waarbij deze katten worden gevangen, gecastreerd en vervolgens uitgezet?[4]

6

Kunt u verklaren waarom 3 provincies nog steeds geen verbod hebben ingesteld op het afschieten van katten en bent u conform de motie waarmee de Kamer een verbod eist, bereid om op landelijk niveau tot een verbod op het afschieten van katten te komen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 4, 5 en 6

Zoals aan u gemeld in de brief van 3 maart 2014 wordt gesproken over alternatieven voor de jacht op katten. Daarvoor is de zienswijze die wordt opgesteld door de Raad voor Dieraangelegenheden (RDA) van belang. Deze zienswijze over de problematiek van de zwerfkatten, zoals ook aangegeven in de beantwoording van vragen over een legaal en gezond fokbeleid (Kamerstuk 28286, nr. 818, dd. 9 september 2015), wordt naar verwachting nog dit jaar uitgebracht. Ik zal dit advies voorzien van mijn reactie aan de Kamer sturen. Daarbij zal ook de toepasbaarheid en de efficiëntie van de TNR-methode worden beoordeeld.

(w.g.) Martijn van Dam

Staatssecretaris van Economische Zaken

[1] http://www.omroepbrabant.nl/?news/236906982/Katten+in+Brabant+mogen+niet+meer+worden+afgeschoten.aspx

[2] Kamerstuk 33 750-XIII, nr. 118

[3] Kamerstuk 33 750-XII, nr. 75

[4] Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2013-2013, nr. 3052

Interessant voor jou

Vragen over de uitspraak dat circus Herman Renz International toch olifanten mag vervoeren ondanks verbod

Lees verder

Vragen over het verkrijgen van panda’s uit China

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer