Vragen over de in beslag genomen zeehonden


Indiendatum: jan. 2011

Vragen van het lid Ouwehand (Partij voor de Dieren) aan de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over de in beslag genomen zeehonden

1. Klopt het dat de zeehonden die gister in Venlo in beslag genomen zijn naar Dolfinarium Harderwijk zijn overgebracht 1? Zo ja, waarom zijn ze juist daarheen gebracht?
2. Is het de bedoeling dat de zeehonden uiteindelijk weer in het wild worden uitgezet? Zo ja, wie beslist hierover en op basis van welke informatie wordt deze beslissing genomen?
3. Kunt u uiteenzetten hoe de visboer over de zeehonden kon beschikken?
4. Kunt u al inzicht geven welke mogelijke sancties de visboer opgelegd kunnen worden voor het in bezit hebben van zeehonden?
5. Klopt het dat de AID al in 2004 bij deze man drie bavianen en twee lynxen in beslag heeft genomen 2? Zo ja, deelt u de mening dat dergelijk dierenrecidivisme ongewenst is?
6. Deelt u de mening dat herhaaldelijk illegaal bezit van wilde en/of uitheemse dieren veelal voorkomen kan worden? Zo neen, kunt u uiteenzetten waarom u denkt dat dit niet kan en daarbij de aanpak schetsen die u de afgelopen jaren hebt gevolgd?
7. Kunt u helder uiteenzetten op welke wijze u dit dierenrecidivisme gaat aanpakken en welke extra inspanningen u daarvoor gaat leveren ten opzichte van het lopende beleid? Kunt u uw ambities inzichtelijk maken in termen van streefcijfers en doelstellingen?

1 http://www.omroepgelderland.nl/web/Nieuws/nieuwsartikel/826491/Limburgse-zeehonden-naar-Dolfinarium.htm
2 Noord-Hollands Dagblad 05-01-2011 katern Binnenland

Indiendatum: jan. 2011
Antwoorddatum: 21 feb. 2011

1. Klopt het dat de zeehonden die gisteren in Venlo in beslag genomen zijn naar het Dolfinarium Harderwijk zijn overgebracht? 1) Zo ja, waarom zijn ze juist daarheen gebracht?

Beide zeehonden zijn bestuursrechtelijk in bewaring genomen door de Dienst Regelingen en ondergebracht bij het Dolfinarium te Harderwijk. Het Dolfinarium is een erkende opslaghouder voor in beslag genomen zeezoogdieren.

2. Is het de bedoeling dat de zeehonden uiteindelijk weer in het wild worden uitgezet? Zo ja, wie beslist hierover? Op basis van welke informatie wordt deze beslissing genomen?

De informatie over de herkomst van deze dieren is doorslaggevend voor hun toekomst. Indien het dieren zijn die in gevangenschap zijn gekweekt, dan zullen ze niet worden uitgezet. Indien het dieren zijn die in het wild zijn gevangen, dan geldt als uitgangspunt dat op de plaats van herkomst. De beslissing hierover zal worden genomen door de bestuursrechter. De kosten hiervan komen voor rekening van de eigenaar of bij degene die deze dieren onder zich had.

3. Kunt u uiteenzetten hoe de visboer over de zeehonden kon beschikken?

Er bestaat een illegaal circuit waarin beschermde dieren worden verhandeld. In het belang van de strafrechtelijke behandeling van deze zaak kan ik daar verder niet op ingaan.

4. Welke mogelijke sancties kunnen de visboer worden opgelegd voor het in bezit hebben van zeehonden?

De betrokkene is bestuursdwang aangezegd door Dienst Regelingen van het Ministerie van EL&I. Tevens zal proces-verbaal worden opgemaakt door de politie voor strafrechtelijke afhandeling van deze zaak.

5. Klopt het dat de Algemene Inspectiedienst (AID) in 2004 bij deze man al drie bavianen en twee lynxen in beslag heeft genomen 2) Zo ja, deelt u de mening dat dergelijk recidivisme ongewenst is?

Eerdere overtredingen zijn mij bekend. Ik acht recidivisme in dezen ongewenst.

6. Deelt u de mening dat herhaaldelijk illegaal bezit van wilde en/of uitheemse dieren veelal voorkomen kan worden? Zo nee, kunt u uiteenzetten waarom u denkt dat dit niet kan en daarbij de aanpak schetsen die u de afgelopen jaren hebt gevolgd?

7. Kunt u helder uiteenzetten op welke wijze u dit dierenrecidivisme gaat aanpakken en welke extra inspanningen u daarvoor gaat leveren ten opzichte van het lopende beleid? Kunt u uw ambities inzichtelijk maken in termen van streefcijfers en doelstellingen?

In het algemeen kan niet worden gesteld dat herhaaldelijk illegaal bezit kan worden voorkomen. Het is de intentie van dit kabinet om de illegale handel in dieren (huisdieren, inheemse niet gedomesticeerde en exotische dieren) effectiever te bestrijden. Concrete streefcijfers zijn lastig te formuleren ten aanzien van een problematiek die zich in het illegale circuit afspeelt.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
dr. Henk Bleker


Interessant voor jou

Vragen over vermindering van het antibioticagebruik in de veehouderij

Lees verder

Vragen over onnodige dierproeven voor toxicologisch onderzoek

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer