Vragen over de herme­lijnen konings­mantel die zou worden gedragen t.b.v. staat­sie­por­tretten en de kroning


Indiendatum: feb. 2013

Vragen van het lid Thieme aan de minister van Algemene Zaken en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de hermelijnen koningsmantel die zou worden gedragen t.b.v. staatsieportretten en de kroning.

1. Kent u de berichten “Staatsieportretten Beatrix vervangen” en “Laat die cape op zolder!; Dieuwke Grijpma onderzocht geschiedenis van koningsmantel” van 30 januari jl. over de herkomst van het bont van de koningsmantel?

2. Kunt u aangeven of de koningsmantel is afgezet met bont afkomstig van hermelijnen of met imitatiebont? Zo nee, waarom niet?

3. Zal de troonsopvolger bij de kroning op 30 april 2013 en tijdens het maken van de staatsieportretten een koningsmantel afgezet met bont van hermelijnen dragen? Zo ja, hoe beoordeelt u dit, nu de hermelijn in Nederland en Europa een beschermde diersoort is?

4. Deelt u de mening dat het niet passend zou zijn als de troonsopvolger ten behoeve van de kroningsplechtigheid en de staatsieportretten een koningsmantel draagt met hermelijnenbont, terwijl de hermelijn een beschermde inheemse diersoort is volgens de Flora- en Faunawet? Zo nee, waarom niet?

5. Deelt u de mening dat het bovendien niet passend zou zijn als de troonsopvolger ten behoeve van de kroningsplechtigheid en de staatsieportretten een mantel draagt van hermelijnenbont, terwijl uit opinieonderzoeken blijkt dat de meerderheid van de bevolking bont afwijst en er sinds dit jaar een wettelijk verbod is op het fokken van pelsdieren voor bont? Zo ja, bent u bereid er voor te zorgen dat de troonopvolger ten behoeve van de koningsplechtigheid en de staatsieportretten geen mantel gevoerd met hermelijnenbont zal dragen? Zo nee, waarom niet?

6. Deelt u de mening dat het Besluit van 23 april 1980, tot het voeren van het Koninklijk wapen, waar in Art. 3 en Art. 6 staat dat het wapen “kan worden geplaatst op een mantel van purper, geboord van goud, gevoerd met hermelijn, opgebonden met koorden eindigende in kwasten, beide van goud, en gedekt door een baldakijn van purper geboord van goud, en dragende de Koninklijke kroon” niet langer meer in overeenstemming is met de geest van de Nederlandse wet, nu het verboden is om dieren te fokken voor bont? Zo ja, bent u bereid om het Besluit op de kortst mogelijke termijn, in ieder geval vóór 30 april 2013, te wijzigen zodat er geen officiële aanbeveling is tot het dragen van bont door het staatshoofd? Zo nee, waarom bent u hier niet toe bereid?

[1] http://nos.nl/koningshuis/artikel/468265-staatsieportretten-beatrix-vervangen.html

[2] Telegraaf, 30 januari 2013

Indiendatum: feb. 2013
Antwoorddatum: 15 feb. 2013

1. Ja
2. De historische mantel is afgezet met bont afkomstig van hermelijnen. Na de inhuldiging in 1980 is in de mantel geen bont meer verwerkt. Hiertoe bestaat evenmin enig voornemen.
3-5. Het dragen van de mantel door de Koning is in overeenstemming met de hiervoor geldende voorschriften, de Flora- en Faunawet en het historisch gebruik. Hieruit kan geen standpunt met betrekking tot de geldende regelingen met betrekking tot beschermde diersoorten of het fokken van pelsdieren worden afgeleid.
6. Nee, zie het antwoord op de vragen 2 tot en met 5.

Interessant voor jou

Vragen over diarreebacteriën die van varkens overgaan op mensen

Lees verder

Vraag over het voorgeschreven hermelijnenbont in het kostuum- en titulatuurbesluit voor de rechterlijke organisatie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer