Vragen over de garanties over de missie in Kunduz


Indiendatum: aug. 2011

Vragen van het lid Thieme aan de Minister President en de minister van Defensie over de garanties over de missie in Kunduz


1. Kent u het bericht ‘ Agenten gaan wel vechten in Kunduz’? [1]

2. Kunt u aangeven of dit bericht waar is?

3. Kunt u aangeven hoe dit bericht zich verhoudt tot uw aan de Kamer gegeven garantie dat met Nederlandse steun opgeleide politie-agenten niet zullen worden ingezet bij gevechtshandelingen?

4. Kunt u aangeven op welke wijze u op uw ‘ toezeggingen aan te spreken bent’ zoals u op 22 maart aangaf in de beantwoording van Kamervragen over dit onderwerp?

5. Kan het zijn dat de door u afgegeven garantie dat door Nederland opgeleide politie-agenten niet aan gevechtshandelingen zullen deelnemen aan voortschrijdend inzicht onderhevig is, c.q. niet wordt nageleefd?


[1]http://www.nu.nl/binnenland/2601001/agenten-gaan-wel-vechten-in-kunduz.html


Indiendatum: aug. 2011
Antwoorddatum: 6 sep. 2011

1. Kent u het bericht ‘ Agenten gaan wel vechten in Kunduz’? [1]

Ja.

2. Kunt u aangeven of dit bericht waar is?

3. Kunt u aangeven hoe dit bericht zich verhoudt tot uw aan de Kamer gegeven garantie dat met Nederlandse steun opgeleide politie-agenten niet zullen worden ingezet bij gevechtshandelingen?

Nederland traint in het kader van de geïntegreerde politie trainingsmissie agenten van de Afghan Uniformed Police (AUP). Zij zullen worden ingezet voor de civiele taken die worden omschreven in de Afghaanse Nationale Politie Strategie, zoals gemeld aan uw Kamer in de brief van 28 maart 2011 (Kamerstuk 27925, nr. 425).[1] Deze taken omvatten onder meer het handhaven van openbare orde en veiligheid, het verrichten van opsporingsactiviteiten en het optreden in noodsituaties. De strategie voorziet niet in de inzet van de AUP voor offensieve militaire acties. Het valt niet uit te sluiten dat de AUP wordt geconfronteerd met gewapend geweld. In dat geval kan de AUP, conform de Nationale Politiestrategie, handelend optreden, uit zelfverdediging en ter bescherming van de bevolking.

In het licht van de debatten met uw Kamer hierover heeft de regering aanvullende verzekeringen gevraagd en gekregen van zowel de Afghaanse Minister van Binnenlandse Zaken, Bismillah Khan, de gouverneur van Kunduz, Jegdalek, als van de provinciale politiecommandant Qatra. Dit is 7 juni 2011 gemeld aan uw Kamer (Kamerstuk 27925, nr. 428).Tijdens mijn bezoek aan Afghanistan begin juli zijn deze afspraken herbevestigd. De recente uitspraken van Qatra zijn in lijn met deze afspraken en de toezeggingen over dit onderwerp aan de Kamer.

4. Kunt u aangeven op welke wijze u op uw ‘ toezeggingen aan te spreken bent’ zoals u op 22 maart aangaf in de beantwoording van Kamervragen over dit onderwerp?

De regering is altijd aanspreekbaar op de desbetreffende toezeggingen aan uw Kamer.

5. Kan het zijn dat de door u afgegeven garantie dat door Nederland opgeleide politie-agenten niet aan gevechtshandelingen zullen deelnemen aan voortschrijdend inzicht onderhevig is, c.q. niet wordt nageleefd?

De regering ziet geen redenen om de toezegging dat door Nederland opgeleide agenten niet zullen worden ingezet voor offensieve militaire acties aan te passen of in te trekken.

[1] http://www.nu.nl/binnenland/2601001/agenten-gaan-wel-vechten-in-kunduz.html

Interessant voor jou

Vragen over de aanwezigheid van salmonella in vlees

Lees verder

Vragen over landelijke regels voor de aanpak van uitbraken van antibioticaresistente bacterien

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer