Vragen over de eenho­kraces met duiven


Indiendatum: sep. 2010

Vragen van het lid Ouwehand (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de eenhoksraces met duiven

1. Heeft u kennis genomen van het bericht “Dierenbescherming tegen eenhoksrace uden[1]”?

2. Hoe beoordeelt u de berekening van de Dierenbescherming dat 275 van de 425 duiven zijn omgekomen of verdwaald tijdens een recent gehouden eenhoksrace die plaatsvond onder auspiciën van de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie (NPO)?

3. Welke afspraken heeft u, gelet op uw eerdere toezegging[2] tot u toe met NPO gemaakt om de sterfte onder duiven tijdens deze races te beperken? Hoe verklaart u de enorme verliezen in het licht van de gemaakte afspraken?

4. Hoe beoordeelt u de handelswijze van NPO, die in juli dit jaar nog heeft verklaard afstand te nemen van de eenhoksraces?

5. Bent u bereid te aanvaarden dat afspraken over het beperken van de dood van duiven bij eenhoksraces niet werken en dat een verbod op meerdaagse wedstrijdvluchten nodig is om het welzijn van duiven te beschermen?


--------------------------------------------------------------------------------

[1]http://uden.kliknieuws.nl/nieuws/108107/dierenbescherming-tegen-eenhoksrace-uden

[2] Kamervragen, vergaderjaar 2008-2009, Aanhangsel van de Handelingen, nr 883

Indiendatum: sep. 2010
Antwoorddatum: 29 sep. 2010

Geachte Voorzitter,

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Ouwehand (PvdD) over de eenhoksraces met duiven.

1
Hebt u kennisgenomen van het bericht “Dierenbescherming tegen eenhoksrace Uden”?

Ja.

2
Hoe beoordeelt u de berekening van de Dierenbescherming dat 275 van de 425 duiven zijn omgekomen of verdwaald tijdens een recentelijk gehouden eenhoks¬race die plaatsvond onder auspiciën van de Nederlandse Postduiven¬houders Organisatie (NPO)?

Ik kan niet beoordelen of de berekening over uitval bij deze kleinere eenhoksrace juist is.

3 en 4
Welke afspraken hebt u, gelet op uw eerdere toezegging 2), tot nu toe met de NPO gemaakt om de sterfte onder duiven tijdens deze races te beperken? Hoe verklaart u de enorme verliezen in het licht van de gemaakte afspraken?

Hoe beoordeelt u de handelswijze van de NPO, die in juli van dit jaar nog heeft verklaard afstand te nemen van de eenhoksraces.

In het overleg met de NPO over de hoge uitval tijdens de grote eenhoksraces, gaf de NPO aan dat ook zij zich zorgen maakt. De NPO zou de informatie over grote eenhoksraces van hun website verwijderen en dat is inmiddels gebeurd.
Tevens heeft de NPO toegezegd op hun website actief afstand te nemen van de grote eenhoksraces. Dat is nog niet gebeurd. Ik vind het te vroeg om hieraan conclusies te verbinden. Over kleine eenhoksraces zijn geen afspraken gemaakt.

5
Bent u bereid te aanvaarden dat afspraken over het beperken van de dood van duiven bij eenhoksraces niet werken en dat een verbod op meerdaagse wedstrijdvluchten nodig is om het welzijn van duiven te beschermen?

Nee. Ik streef ernaar om met de NPO afspraken te maken die de uitval van duiven verminderen en ik zal de NPO wijzen op de gemaakte afspraak inzake de grote eenhoksrace.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,

G. Verburg

Interessant voor jou

Vragen over de 300 overleden biggen tijdens een veetransport

Lees verder

Vragen over het houden van roofvogels en uilen als huisdieren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer