Vragen over Canadese en Neder­landse robot­vogels


Indiendatum: sep. 2013

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de staatssecretaris van Economische Zaken over Canadese en Nederlandse robotvogels

1.Kent u het bericht Drones tegen ganzen en meeuwen [1]

2.Bent u bereid om een dergelijke proef in Nederland te organiseren om op een diervriendelijke en innovatieve wijze overlast met dieren te voorkomen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer verwacht u de eerste resultaten aan de Kamer te kunnen doen toekomen?

3.Bent u bekend met het Nederlandse bedrijf GreenX [2] dat robirds ontwikkelt en inzet om overlast met ganzen te voorkomen?

4.Welke maatregelen heeft u genomen om deze innovatieve wijze van het voorkomen van overlast en het realiseren van vliegveiligheid te stimuleren?

5.Kunt u verklaren waarom de robirds rond de luchthaven Schiphol niet meer ingezet worden [3], terwijl de inzet van de Canadese Drone in Ottawa zo succesvol is?

[1] http://www.telegraaf.nl/buitenland/21830234/__Drones_tegen_ganzen_en_meeuwen__.html
[2] http://www.clearflightsolutions.com/
[3] http://www.airportwatch.org.uk/?p=4314

Indiendatum: sep. 2013
Antwoorddatum: 1 okt. 2013

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u mijn antwoorden toekomen op de vragen van het lid Thieme (PvdD) over Canadese en Nederlandse robotvogels (ingezonden 11 september 2013).

Vraag 1: Kent u het bericht ‘Drones tegen ganzen en meeuwen’?[1]

Antwoord: Ja.

Vraag 2: Bent u bereid om een dergelijke proef in Nederland te organiseren om op een diervriendelijke en innovatieve wijze overlast met dieren te voorkomen en de werkgelegenheid te stimuleren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer verwacht u de eerste resultaten aan de Kamer te kunnen doen toekomen?

Antwoord: Luchthaven Schiphol heeft gedurende enkele maanden in 2008 en 2009 uitgebreide experimenten uitgevoerd. De experimenten werden beëindigd omdat de resultaten niet voldoende waren. Zie ook mijn antwoord op vraag 5.

Vraag 3: Bent u bekend met het Nederlandse bedrijf GreenX dat robirds ontwikkelt en inzet om overlast met ganzen te voorkomen?[2]

Antwoord: Ja.

Vraag 4: Welke maatregelen heeft u genomen om deze innovatieve wijze van het voorkomen van overlast en het realiseren van vliegveiligheid te stimuleren?

Antwoord: Zie mijn antwoord op vraag 2 en 5.

Vraag 5: Kunt u verklaren waarom de robirds rond de luchthaven Schiphol niet meer ingezet worden, terwijl de inzet van de Canadese Drone in Ottawa zo succesvol

is?[3]

Antwoord: De eindconclusie van de uitgebreide experimenten van luchthaven Schiphol was dat de robotvogel weliswaar goed verjaagt, maar moeilijk inpasbaar is in de operatie van Bird Control. Schiphol heeft te maken met een complexe ligging van de start- en landingsbanen, waardoor er een grote kans is dat er conflicten ontstaan met kruisende vliegtuigen, indien grote vogels verjaagd worden. De situatie op Schiphol is hiermee aanzienlijk complexer dan de situatie op het recreatiestrand van Ottawa.

Bovendien bleek de robotvogel niet te kunnen worden ingezet bij veel wind of regen. Een ander nadeel was dat de vogel alleen inzetbaar was op het terrein van de luchthaven; de ganzen houden zich vooral buiten het luchthaventerrein op.

(w.g.) Sharon A.M. Dijksma

Staatssecretaris van Economische Zaken

[1] http://www.telegraaf.nl/buitenland/21830234/Drones tegen ganzen en meeuwen.html

[2] http://www.clearflightsolutions.com/index.php/green-x

[3] http://www.airportwatch.org.uk/?p=4314