Vragen over boog­schieten op damherten


Indiendatum: mei 2013

1. Kent u het bericht ‘Fries damhert met pijl in kop afgeschoten’? [1]

2. Kunt u aangeven of de dader van het beschieten van het damhert met een boog inmiddels is opgespoord?

3. Kent u het streven van de Nederlandse Vereniging voor Boogjagers om de jacht met pijl en boog c.q. kruisboog gelegaliseerd te krijgen in Nederland?

4. Deelt u de mening dat het beschieten van dieren met pijl en boog behalve verboden ook uiterst onwenselijk is? Zo nee, waarom niet?

5. Kunt u aangeven of er plannen zijn om de boogjacht te legaliseren?

[1] http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3430601/2013/04/23/Fries-damhert-met-pijl-in-kop-afgeschoten.dhtml

Indiendatum: mei 2013
Antwoorddatum: 28 mei 2013

Kent u het bericht ‘Fries damhert met pijl in kop afgeschoten’?

Antwoord: Ja.

2. Kunt u aangeven of de dader van het beschieten van het damhert met pijl en boog inmiddels is opgespoord?

Antwoord: Uit onderzoek door de politie is/zijn geen verdachte(n) naar voren gekomen. Aangezien verdere aanknopingspunten ontbreken, is het onderzoek stopgezet. Zodra er nieuwe informatie binnenkomt zal het onderzoek weer worden voortgezet.

3. Kent u het streven van de Nederlandse Vereniging voor Boogjagers om de jacht met pijl en boog c.q. kruisboog gelegaliseerd te krijgen in Nederland?

Antwoord: Deze vereniging heeft dit streven nooit formeel onder mijn aandacht gebracht. Wel heb ik naar aanleiding van deze schriftelijke vragen kennis genomen van een brief, gedateerd 27 september 2011, die deze vereniging op internet heeft geplaatst, alsmede van informatie op de website van deze vereniging, waarin wordt gepleit voor het toestaan van de jacht met een boog in Nederland.

4. Deelt u de mening dat het beschieten van dieren met pijl en boog behalve verboden ook uiterst onwenselijk is? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Het gebruik van pijl en boog voor de jacht is onder de Flora- en faunawet niet toegestaan. Het gebruik van dit middel is ongeschikt, omdat het risico op onnodig lijden voor dieren te groot is.

5. Kunt u aangeven of er plannen zijn de boogjacht te legaliseren?

Antwoord: Er zijn geen plannen om de boogjacht te legaliseren.

Interessant voor jou

Vragen over het schieten van zogende dieren

Lees verder

Mondelinge Vragen Thieme aan de minister van VWS over met ESBL besmet kalfs- en rundvlees

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer