Vragen over aanva­ringen met illegale walvis­vaarders


Indiendatum: feb. 2013

Vragen van het lid Ouwehand (Partij voor de Dieren) aan de minister van Buitenlandse Zaken over aanvaringen met illegale walvisvaarders

1. Kent u het bericht Schepen Sea Shepherd geramd door walvisvaarders 1]?

2. Bent u bereid de Japanse ambassadeur om opheldering te vragen over de gang van zaken rond deze aanvaring(en), gelet op het feit dat de aangevallen schepen onder Nederlandse vlag varen? Zo nee, waarom niet?

3. Bent u bereid uw Australische ambtsgenoot te vragen zo nodig hulp en bijstand te verlenen? Zo nee, waarom niet?

4. Deelt u de mening dat indien er sprake is van eigenrichting door Japanse walvisvaarders, hiertegen opgetreden dient te worden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze en welke taak ziet u daarin weggelegd voor de Nederlandse regering?

1] http://nos.nl/video/476382-schepen-sea-sheperd-geramd-door-walvisvaarders.html

Indiendatum: feb. 2013
Antwoorddatum: 19 mrt. 2013

Antwoorden van Frans Timmermans, Minister van Buitenlandse Zaken op vragen van het lid Ouwhand (PvdD) over aanvaringen met illegale walvisvaarders.

Vraag 1: Kent u het bericht ‘Schepen Sea Shepherd geramd door walvisvaarders’? 1)

Antwoord: Ja

Vraag 2: Bent u bereid de Japanse ambassadeur om opheldering te vragen over de gang van zaken rond deze aanvaring(en), gelet op het feit dat de aangevallen schepen onder Nederlandse vlag varen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: De Nederlandse zorgen over de recente incidenten zijn zowel aan Japan als aan de Sea Shepherd Conservation Society overgebracht. Daarbij is een oproep gedaan aan beide partijen om verdere escalatie te voorkomen en stappen te zetten die de veiligheid op zee waarborgen.

Vraag 3: Bent u bereid uw Australische ambtsgenoot te vragen zo nodig hulp en bijstand te verlenen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Op 27 februari jl. is ambtelijk overleg gevoerd met Australië over de recente incidenten en aanvaringen die plaats vonden in het opsporings- en reddingsgebied van Australië. Gezien de uitgestrektheid van dat gebied bestond ernstige zorg over de veiligheid van zeevarenden in het geval dat de incidenten verder uit de hand zouden lopen. Nederland en Australië hebben dan ook beide partijen opgeroepen om verdere escalatie te voorkomen en stappen te zetten die de veiligheid op zee waarborgen. Tot op heden is het nog niet noodzakelijk geweest hulp en bijstand te vragen aan Australië.

Vraag 4 Deelt u de mening dat indien er sprake is van eigenrichting door Japanse walvisvaarders, hiertegen opgetreden dient te worden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze, en welke taak ziet u daarin weggelegd voor de Nederlandse regering?

Antwoord: Zie antwoord op vraag 2.