Vragen over aanhou­dende misstanden rondom zwanen­drifters in het Groene Hart


Indiendatum: apr. 2016

Vragen van het lid Thieme aan de staatssecretaris van Economische Zaken en de minister van Veiligheid en Justitie over aanhoudende misstanden rondom zwanendrifters in het Groene Hart.

  1. Heeft u de uitzending gezien van EenVandaag van 11 april over de rechtszaak tegen de zwanendrifters?
  2. Hoe kan het dat deze zwanendrifters terecht staan voor een waslijst van 12 pagina’s aan overtredingen op de Flora- en faunawet, maar nog steeds in het bezit zijn van een jachtvergunning? Bent u bereid deze vergunning alsnog in te trekken? Zo nee, waarom niet?
  3. Wat vindt u ervan dat de melder van misstanden rondom zwanenjacht en zwanendriften zich onveilig voelt en haar auto onlangs is bekogeld met bevruchte zwaneneieren? Hoe bent u van plan om op korte termijn ervoor te zorgen dat melders beter beschermd worden?
  4. Wat vindt u ervan dat zwanendrifters die geen ontheffing meer hebben om jonge zwanen uit de natuur te onttrekken, nu zwaneneieren rapen, thuis uitbroeden en de uitgekomen zwanen alsnog verkopen?
  5. Bent u bereid om het rapen van zwaneneieren voor commerciële doeleinden te verbieden als onderdeel van uw reeds aangekondigde verbod op zwanendriften? Zo nee, waarom niet?

Indiendatum: apr. 2016
Antwoorddatum: 14 apr. 2016

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u, mede namens de minister van Veiligheid en Justitie, de antwoorden toekomen op de vragen van het lid Thieme (PvdD) over aanhoudende misstanden rondom zwanendrifters in het Groene Hart (kenmerk 2016Z07763, ingezonden 15 april 2016).

1
Heeft u de uitzending gezien van EenVandaag van maandag 11 april 2016 over de rechtszaak tegen de zwanendrifters?[1]

Antwoord

Ja.

2
Deelt u de mening dat personen die veroordeeld worden voor overtredingen op de Flora- en faunawet geen recht hebben op een jachtvergunning? Bent u bereid de jachtvergunning van de zwanendrifters in te laten trekken indien zij veroordeeld worden voor een of meerdere van de waslijst van 12 pagina’s aan overtredingen op de Flora- en faunawet waar zij nu voor terecht staan? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Het is aan de korpschef van politie om te beslissen over een eventuele intrekking van door hem verleende jachtakten bij geconstateerde overtredingen van de Flora- en faunawet.

3
Wat vindt u ervan dat de melder van misstanden rondom zwanenjacht en zwanendriften zich onveilig voelt en dat haar auto onlangs is bekogeld met bevruchte zwaneneieren? Hoe bent u van plan om op korte termijn ervoor te zorgen dat melders beter beschermd worden?

Antwoord

Ik betreur de gevoelens van onveiligheid bij de melder. Naar aanleiding van deze meldingen heeft de politie de surveillance rondom de woning van de melder verhoogd. De politie bekijkt per melding of en welke maatregelen moeten worden getroffen ter bescherming van de melder.

4
Wat vindt u ervan dat zwanendrifters die geen ontheffing meer hebben om jonge zwanen uit de natuur te onttrekken nu zwaneneieren rapen, thuis uitbroeden en de uitgekomen zwanen alsnog verkopen?

5
Bent u bereid om het rapen van zwaneneieren voor commerciële doeleinden te verbieden als onderdeel van uw reeds aangekondigde verbod op zwanendriften? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 4 en 5

Het rapen van eieren van in het wild levende knobbelzwanen is op grond van de Flora- en faunawet slechts toegestaan in het kader van schadebestrijding, na verkregen ontheffing door de provincie. Het thuis laten uitbroeden van de geraapte eieren en het verkopen van uitgekomen zwanen zijn evenwel niet toegestaan.

(w.g.) Martijn van Dam

Staatssecretaris van Economische Zaken

[1] Uitzending 'Zwanendrifters voor de rechter', EenVandaag, 11 april 2016