Vragen Ouwehand over de aanwe­zigheid van de minister bij ALV orga­ni­satie van varkens­houders, waar hij blijkens twit­ter­verslag opriep tot diefstal, leugens heeft verspreid en aan ophitsing heeft gedaan


Indiendatum: nov. 2019

Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de minister van Justitie en Veiligheid over de aanwezigheid van de minister bij de ALV van de organisatie van varkenshouders, waar hij blijkens het twitterverslag boeren heeft opgeroepen tot diefstal, leugens heeft verspreid en aan ophitsing heeft gedaan.

1. Waarom heeft u ervoor gekozen te spreken tijdens de algemene ledenvergadering van de producenten organisatie varkenshouders (POV)?

2. Was dit op uw initiatief of bent u ervoor uitgenodigd?

3. Wat heeft een bezoek aan varkenshouders te maken met uw werk als minister van Justitie en Veiligheid? Was het een ministerieel werkbezoek of een campagnestunt van het CDA?

4. Op basis van welke afwegingen legt u bepaalde werkbezoeken af? Welke afwegingen lagen ten grondslag aan uw bezoek aan de organisatie voor varkenshouders?

5. Kunt u bevestigen dat u heeft gezegd “Gooi auto’s niet meer om, zoals in Boxtel gebeurde, maar laad de auto’s van activisten op een platte kar en neem ze mee. Dan heb je ook meteen de kentekens en mogen ze de auto zelf komen ophalen. Weten we ook precies wie het zijn.”?

6. Deelt u de mening dat dit een oproep tot diefstal is? Zo nee, hoe kan het meenemen andermans auto dan geïnterpreteerd worden?

7. Vindt u het gepast voor een minister van Justitie en Veiligheid om op te roepen tot diefstal? Kunt u dat toelichten?

8. Kunt u bevestigen dat u heeft gezegd “met hogedrukspuit mag je activist wel verjagen”?

9. Bent u ervan op de hoogte dat in de gebruikshandleiding van een hogedrukspuit staat het apparaat niet op personen mag worden gericht en dat deze waarschuwing valt onder de categorie “onmiddellijk dreigend gevaar dat tot ernstige en zelfs dodelijke lichaamsverwondingen leidt.”?

10. Vindt u het gepast voor een minister van Justitie en Veiligheid om op te roepen tot geweld? Kunt u dat toelichten?

11. Kunt u bevestigen dat u heeft gezegd dat “de dierenextremisten niet bepaald armoedzaaiers waren, en met dure auto’s naar Boxtel kwamen […] ze hebben volop geld en middelen om dit te doen”? Op welke feiten baseert u deze uitspraak?

12. Kunt u bevestigen dat de dierenactivisten bij de stalbezetting in Boxtel niet zijn veroordeeld voor intimidatie en vernieling?

13. Wist u dat de NVWA heeft geoordeeld dat de dieren bij de stalbezetting in Boxtel niet besmet zijn geraakt?

14. Kunt u bevestigen dat u heeft gezegd “die dierextremisten intimideren de werknemers, slopen de boel, besmetten de dieren”? Op welke feiten baseert u deze uitspraak?

15. Waarom roept u op om ‘rare oproepen op Twitter’, te melden bij POV? Wat hoopt u hiermee te bereiken?

16. Deelt u de mening dat het iedereen vrij staat oproepen te doen op Twitter, zolang zij zich aan de wet houden?

17. Deelt u de mening dat oproepen tot strafbare feiten altijd gemeld moeten worden bij de politie? Wat heeft de POV daarmee te maken?

18. Waar baseert u de uitspraak op dat ‘deze mensen […] medelijden opwekken bij de rechter’? Suggereert u dat, als het waar zou zijn wat u beweert, dit invloed zou hebben op het oordeel van de rechter? Zo nee, wat bedoelt u dan?

19. Vindt u het gepast om als minister van Justitie en Veiligheid het onafhankelijk functioneren van rechters op deze manier in twijfel te trekken?

20. Kunt u bevestigen dat u varkenshouders advies heeft gegeven hoe om te gaan met mediaoptredens? Vindt u dat bij uw taak als minister van Justitie en Veiligheid horen?

21. Kunt u bevestigen dat u op de foto bent gegaan met een vleespakket?

22. Vindt u het gepast dat een minister van Justitie en Veiligheid zich inzet als promotor van de vleesindustrie?

1) https://twitter.com/varkenstwe... en https://www.pigbusiness.nl/art...

2) https://www.kaercher.com/nl/se...

3) https://www.nvwa.nl/nieuws-en-...