Vragen Ouwehand aan de minister-president over de Week zonder vlees


Vragen van het lid Ouwehand (Partij voor de Dieren) aan de minister-president over de Week zonder vlees

1. Heeft u gezien dat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vorig jaar via Twitter heeft opgeroepen om mee te doen aan de eerste Week zonder vlees? [1]

2. Bent u bereid het publiek dit jaar ook te vragen om mee te doen aan de Week zonder Vlees die op 11 maart 2019 begint? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze?

3. Bent u bereid de keuzevrijheid van alle deelnemers aan diners op uw ministerie te vergroten en tegelijk klimaatwinst te boeken, door alle diners in basis geschikt te maken voor iedereen -carnivoren, herbivoren en omnivoren- en de maaltijd alleen op verzoek uit te breiden met vlees of vis, volgens het concept van ‘Carnivoor? Geef het door?’ [2] Zo nee, waarom niet? Zo ja , op welke termijn en wijze?

4. Kent u het bericht “Tweede week zonder vlees grootser van opzet”? [3]

5. Welke rol speelt de Nederlandse overheid in het initiatief dat inmiddels door 69 partners gesteund wordt?

6. Kent u het onderzoek van CE Delft waaruit blijkt dat de jaarlijkse schade door externaliteiten ten gevolge van de vleesproductie en –consumptie 4,5 miljard euro bedragen? [4] Deelt u de mening dat deze externaliteiten in de prijs van vleesproducten tot uitdrukking zou moeten komen en het ontmoedigen van de consumptie van vlees rechtvaardigt? Zo ja, welke stappen gaat u ondernemen? Zo nee, waarom niet?

7. Zijn er op uw ministerie in het afgelopen jaar initiatieven ontplooid om de consumptie van dierlijke eiwitten te verminderen? Zo ja, welke initiatieven waren dat en tot welk resultaat hebben ze geleid? Zo nee, waarom niet?

8. Kent u het voedingsadvies van de Canadese overheid om de eiwitcomponent van maaltijden voor 88% uit plantaardige bronnen te laten bestaan? [5] Inspireert deze opvatting om de Week zonder Vlees op uw ministerie te promoten onder uw medewerkers? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

9. Zou u zo vriendelijk willen zijn deze vragen voor 11 maart te beantwoorden?


[1] “Vandaag is de eerste editie van de Week zonder vlees. Doe jij ook mee?”, https://twitter.com/minlnv/sta...
[2] http://www.mejudice.nl/artikel...
[3] https://www.vmt.nl/Nieuws/Twee...
[4] https://www.ce.nl/publicaties/...
[5] https://www.boerenbusiness.nl/...